image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kwotę 388 000 złotych przeznaczono w nowym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie organizacji szkoleń dla dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin, czy też prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2021 (Uchwała nr XXXII/401/20 Rady Miasta Knurów z dnia 18.11. 2020 r.).r.) i obejmują:

  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji (w szczególności: piłka  nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa, pływanie, kickboxing, karate),
  • organizację i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  • organizację działań opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci młodzieży,
  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 20 stycznia 2021 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2021 r.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 29 stycznia 2021 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunki umowy, zasady kontroli i oceny zawarte są w Zarządzeniu Prezydenta Knurowa o ogłoszeniu o konkursie. Treść Zarządzenia oraz formularz ofertowy dostępne są w formie plików do pobrania na końcu artykułu.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać także pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

Pliki do pobrania na stronie Urzędu Miasta Knurów

Źródło: UM Knurów