image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

130 lamp typu LED na 11 ulicach w ramach zadania oświetleniowego dofinansowanego ze środków Unii Eurpejskiej oraz 33 lampy LED na dwóch kolejnych ulicach w ramach zadania dofinansowanego ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – to plany oświetleniowe Gminy na 2021 rok, których realizacja ruszy, jak tylko pogoda pozwoli. Rewolucja oświetleniowa swoim zasięgiem obejmuje kolejne obszary Bierunia, a Miasto sięga po wszelkie dostępne środki, by maksymalnie ją przyśpieszyć.

Zobaczcie na poniższych mapach, jakie obszary objęte są rewolucją oświetleniową. Na czerwono zaznaczyliśmy lokalizacje, gdzie wymieniono oświetlenie w roku 2020, natomiast na niebiesko miejsca, gdzie nowe oświetlenie pojawi się w roku 2021.

BIERUŃ NOWY

Bieruń Nowy (2), Czarnuchowice, Zabrzeg

Oświetlenie wymienione w 2020 roku:

1. ul. Kościelna, św. Barbary, Majowa – 94 oprawy

2. ul. Węglowa (teren przed SP nr 3) – 10 opraw

3. ul. Królowej Jadwigi (skatepark) – 8 opraw

4. ul. Jagiełły (teren wokół Triady) – 31 opraw

5. ul. Warszawska (teren przed halą sportową i łącznik z Plantami Karola – 14 opraw

6. ul. Nasypowa, Sokolska i Bażantów – 18 opraw

7. ul. Solecka (plac przed Domem Pogrzebowym) – 6 opraw

Oświetlenie przeznaczone do wymiany w 2021 roku:

1. ul. Wawelska (teren obok Poczty Polskiej) – 5 opraw

2. ul. Prywatna – 8 opraw

3. ul. Wawelska (od przejazdu kolejowego w kierunku Chełmu Śląskiego) – 18 opraw

4. dwie ulice boczne ul. Skowronków – 7 opraw

5. pętla autobusowa na Zabrzegu – 4 opraw

6. plac przy OSP Czarnuchowic – 8 opraw

7. ul. Tatarakowa – 10 opraw

CENTRALNA CZĘŚĆ BIERUNIA

 Ściernie, Jajosty, Bieruń Nowy (1)

Oświetlenie wymienione w 2020 roku:

1. ul. Turystyczna (teren wokół budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych i budynku Komendy Powiatowej Policji) – 16 opraw

2. ul. Bojszowska (teren przy „Zajeździe Jajosty”) – 8 opraw

Oświetlenie przeznaczone do wymiany w 2021 roku:

1. Warszawska (na wysokości automyjni) – 8 opraw

2. Kamienna (teren przedszkola) – 6 opraw

3. Warszawska (od zjazdu do Powiatowego Zarządu Dróg do ronda im. Strajku Górników) – 32 oprawy

BIERUŃ STARY

Bieruń Stary

Oświetlenie wymienione w 2020 roku:

1. ul. Ekonomiczna – 65 opraw

2. ul. Turyńska i Chemików – 51 opraw

3. ul. Zdrowia – 8 opraw

4. ul. Kadłubowa (parking) – 6 opraw, 6 słupów

5. ul. Szarych Szeregów (parking przy 5. hali sportowej) – 6 opraw

6. ul. Pilnikowa i Marcina (boczna) – 20 opraw

7. ul. Mikołaja i Krótka – 28 opraw

Oświetlenie przeznaczone do wymiany w 2021 roku:

1. ul. Chemików (od skrzyżowania z ul. Kopcową do wysokości  skrzyżowania z ul. Solidarności) – 22 oprawy

2. ul. Świerczyniecka (od przejazdu kolejowego do ul. Oświęcimskiej) – 21 opraw

3. ul. Domy Polne – 15 opraw ( od skrzyżowania z ul. Świerczyniecką na wysokości bloków do końca zabudowy jednorodzinnej)

ZADANIE I

W ramach tego zadania, na 11 ulicach Bierunia wymienionych zostanie w sumie ponad 130 opraw oświetleniowych. Wykonawcą robót będzie firma ELMAX Żywicki Spółka z o.o. z siedziba w Tychach. Koszt realizacji to 656 704 zł. Na realizację tej inwestycji Miasto Bieruń pozyskało dofinansowanie o wartości 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

ZADANIE II

W ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021 zrealizowane zostanie zadanie pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń – etap IV.  Dofinansowanie wynosi blisko 372 tysiące złotych. Projekt swym zakresem obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w Bieruniu. W ramach projektu powstanie nowa infrastruktura oświetleniowa – będą to 33 sztuki słupów aluminiowych oraz 33 oprawy LED (18 opraw wzdłuż ul. Wawelskiej i 15 opraw wzdłuż ul. Domy Polne.

Zobaczcie film podsumowujący #RewolucjęOświetleniową zrealizowana w 2020 roku!

Źródło: UM Bieruń