image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W okresie epidemii zmienił się sposób funkcjonowania punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W chwili obecnej punkty te zapewniają jedynie telefoniczny, bądź mailowy kontakt z klientem.

Aby skorzystać z pomocy prawnej lub obywatelskiej należy w godzinach od 7.30 do 11.30 zadzwonić na nr tel. 32/262 61 43 do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Każdorazowo zainteresowanemu mieszkańcowi, który takiego wsparcia potrzebuje, podany zostanie numer telefonu, bądź adres mailowy do konkretnego punktu. I co ważne – po nowelizacji stosownych przepisów, nie trzeba już składać oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, co wymagane było do tej pory.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobowa działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Informujemy jednocześnie, że poszerzono zakres świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Punkty poradnictwa:
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Ofiar Katynia 93
2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Al. J. Piłsudskiego 2
3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Chemicznej 2
4. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego ul. Łączna 31
5. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego ul. Sienkiewicza 6A

Osoba korzystająca z porady ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełniając kartę pomocy część B i przesyłając ją na adres: rlendo@dg.pl. Wzór takiej karty znajduje się na miejskiej stronie internetowej w zakładce nieodpłatna pomoc prawna – https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/49145/dokument/139008

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza