image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Komfortowe mieszkania komunalne czekają na lokatorów w dwóch nowych budynkach miejskich u zbiegu ul. Kujawskiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej w Ligocie Zabrskiej oraz w nowym budynku przy ul. Opolskiej 12. Prowadzony jest także nabór uzupełniający na mieszkanie w oddanym do użytku w 2019 r. budynku przy ul. Anny Jagiellonki 3a w Łabędach. Wnioski do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej można składać od 1 lipca do 13 sierpnia.

Miasto od lat z powodzeniem realizuje własny, gliwicki program mieszkaniowy. Dzięki temu przybywa mieszkań zarówno dla rodzin o niższych dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych. Dla tych gliwiczan, którzy nie mogą skorzystać z oferty mieszkań budowanych przez TBS-y, miasto przygotowało bardzo korzystną ofertę wynajmu nowych mieszkań komunalnych.

Warunek – spełnianie kryterium dochodowego (więcej informacji w ramce poniżej), brak własnego lokum, zamieszkiwanie na terenie Miasta Gliwice oraz odprowadzanie podatku dochodowego w Gliwicach. Mieszkania tego typu budowane są w różnych częściach miasta, w standardzie „pod klucz”. Oznacza to lokale w pełni wykończone i pomalowane, do których najemca może wprowadzić się właściwie natychmiast z własnymi meblami. Stawka miesięcznego czynszu będzie wynosić ok. 12 zł za metr kwadratowy. Oprócz tego, na starcie pobierana jest od najemcy kaucja w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dochód na osobę, uprawniający do ubiegania się o najem mieszkań komunalnych oddawanych do użytkowania po 30 czerwca 2019 r.

 • dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350% najniższej emerytury, czyli od 3 127,21 zł do 4 378,08 zł
 • dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300% najniższej emerytury, czyli od 2 189,05 zł do 3 752,64 zł
 • dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250% najniższej emerytury, czyli od 1 876,33 zł do 3 127,20 zł
 • dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od 125% do 200% najniższej emerytury, czyli od 1 563,61 zł do 2 501,76 zł

Dochód obliczany będzie na podstawie zeznań rocznych o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) za ostatnie 2 lata podatkowe (2019 i 2020).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW*

 • do 13 sierpnia – wydawanie wniosków o wynajęcie lokalu.
 • 1 lipca – 13 sierpnia – przyjmowanie wniosków mieszkaniowych wraz z kompletem załączników ujętych w formularzu wniosku.
 • 16 sierpnia – 29 października – weryfikacja wniosków pod względem spełnienia warunków formalnych przez wnioskodawcę i wszystkie pełnoletnie osoby ujęte we wniosku.
 • 2 – 12 listopada – publikacja projektu listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego poprzez jego wywieszenie w siedzibie i na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.
 • 2 – 12 listopada – przyjmowanie uwag i zastrzeżeń do opublikowanego projektu listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego.
 • 15 listopada – 10 grudnia – rozpatrywanie wniesionych uwag i zastrzeżeń do projektu listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego.
 • 13 grudnia – publikacja listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego.

*Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną możliwa jest zmiana wymienionych terminów.

Formularz wniosku dostępy jest:

 •  na stronie internetowej: www.zgm-gliwice.pl;
 • w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą przy Placu Inwalidów Wojennych 12.
Źródło: UM Gliwice