image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Doświadczenia Rudy Śląskiej w rewitalizacji terenów poprzemysłowych na nowe funkcje społeczne i gospodarcze oraz doświadczenia miasta we współpracy z inwestorami były tematem kolejnego spotkania w ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości. Spotkanie odbyło się w środę, 15 września, w Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej – Chebziu. 

– Wymiana dobrych praktyk w Metropolii jest czymś naturalnym i temu właśnie służyło dzisiejsze spotkanie. Przemiany gospodarcze to cały czas wielkie wyzwanie dla naszego regionu. Łatwiej będzie sobie z nim poradzić wspólnie poszukując najlepszych pomysłów na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów i rewitalizację poprzemysłowych terenów – podkreśla Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

– Akademia to narzędzie, które służy nam lepszemu zrozumieniu potrzeb i oczekiwań inwestorów oraz inspiracja do nowych działań – dodaje Łukasz Łata, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy GZM. – Dzisiejsze rozmowy to okazja do podzielenia się doświadczeniami m.in. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty rewitalizacyjne i zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych do nowych funkcji gospodarczych i społecznych. Ta wiedza w perspektywie kilku najbliższych lat bardzo się nam przyda.

Ruda Śląska to miasto, które od lat z powodzeniem realizuje projekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych, tworząc tym samym nowe obszary dla inwestycji. Na  terenach inwestycyjnych przy ul. Szyb Walenty powstają nowe zakłady. Jednym z nich jest centrum magazynowo-dystrybucyjne firmy Tehermosilesia, która zaprezentowała swoje doświadczenia we współpracy z lokalnym samorządem.

W najbliższych latach dostępne będą kolejne tereny inwestycyjne. Na koniec sierpnia br. w rudzkim magistracie podpisano porozumienie, którego celem ma być aktywizacja gospodarcza nieruchomości inwestycyjnych po kopalni „Polska-Wirek”, w pobliżu autostrady A4. W ten sposób władze miasta, Spółki Restrukturyzacji Kopalń i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej chcą stworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy, które mają częściowo zniwelować negatywne skutki społeczne i gospodarcze przemian w branży energetycznej. Łączny obszar objętego porozumieniem terenu w rejonie między ul. Ks. L. Tunkla a ul. Bałtycką to 97,41 ha, na które składa się 121 działek.

Miasto może pochwalić się również projektami, które tchnęły „nowe życie” i funkcje w dawne obszary poprzemysłowe. Przykładem może być 5-cio hektarowy teren po byłej koksowni Orzegów. Dzięki temu przedsięwzięciu Ruda Śląska w marcu br. zyskała kolejną bezpieczną zieloną przestrzeń, a historia tego miejsca i zabytkowe pozostałości jego zabudowań zostały ocalone dla przyszłych pokoleń. Prace przy zagospodarowaniu terenu po koksowni pochłonęły ponad 21 mln zł, z czego prawie 18 mln zł władze miasta pozyskały z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Cały obszar dawnego zakładu zaadaptowano na park z licznymi atrakcjami, m.in. tarasem widokowym, górką saneczkową, placami zabaw czy ścieżką dydaktyczną.

Metropolitalna Akademia Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości jest inicjatywą Metropolii GZM. To cykliczne spotkania służące wymianie doświadczeń i dobrych praktyk wśród pracowników urzędów miast i gmin GZM odpowiedzialnych za obsługę inwestorów.

Więcej na temat współpracy Rudy Śląskiej z biznesem na stronie urzędu miasta:

Otoczenie biznesowe 

Oferty inwestycyjne

Ulgi dla przedsiębiorców