image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rozstrzygnięto pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W programie tym jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogły wnioskować o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych.

Gminy, zrzeszone w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uzyskały w ramach naboru łącznie ponad 735 milionów złotych na realizację 57 projektów.

Sam Urząd Metropolitalny otrzyma dofinansowanie na utworzenie bazy Otwartych Danych GZM, w ramach której udostępnione zostaną dane gmin.

Jest to jeden z trzech zgłoszonych projektów przez GZM – dwa, które dotacji nie otrzymały, dotyczyły rozwoju transportu publicznego poprzez zakup 235 autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi (165 pojazdów hybrydowych oraz 70 zasilanych sprężonym gazem ziemnym), a także unowocześnienia ok. 400 wiat przystankowych.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł na rozwój platformy Otwartych Danych zostanie przeznaczone na budowę aplikacji webowych w chmurze, prezentujących tereny inwestycyjne, magazyny, biura, zaplecze badawczo-rozwojowe. Mogą posłużyć także do tworzenia aplikacji dla mieszkańców, która pomoże w nawigacji po Metropolii. Może np. prezentować otoczenie edukacyjne, mieszkania, transport, rozrywkę. Gminy będą mogły wykorzystać otwarte dane jako narzędzie analityczne (BI) wspierające procesy decyzyjne. Będzie to największa samorządowa platforma w Polsce, która zasili portal dane.gov.pl.

 

Zestawienie projektów, na których realizację otrzymały dofinansowanie gminy GZM:

Gliwice Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG). 51 623 163,34 zł
Bieruń Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej. 8 029 444,65 zł
Bobrowniki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Gminie Bobrowniki 9 500 000,00 zł
Bojszowy Przebudowa drogi gminnej 670 650 S– ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową  chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 3 990 000,00 zł
Bojszowy Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych 5 100 000,00 zł
Bytom Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu 4 523 553,22 zł
Bytom Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu 29 999 993,00 zł
Chełm Śląski Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski 940 500,00 zł
Chełm Śląski Przebudowa drogi gminnej ul. Osada wraz z budową chodnika jednostronnego oraz odwodnieniem w Chełmie Śląskim 5 516 865,17 zł
Dąbrowa Górnicza Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej 20 000 000,00 zł
Gierałtowice „Budowa dwóch chodników w sołectwach Paniówki i Gierałtowice” 4 370 000,00 zł
Imielin Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie 4 560 000,00 zł
Knurów Odwodnienie w rejonie Osiedla Wojska Polskiego I i Osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie 22 100 000,00 zł
Kobiór Budowa przedszkola w Kobiórze 10 455 000,00 zł
Tychy Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej w Tychach 47 500 000,00 zł
Mierzęcice Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mierzęcice 4 750 000,00 zł
Mikołów Przebudowa układu drogowego Mikołów -Reta. 4 750 000,00 zł
Ożarowice Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy. 4 699 792,50 zł
Piekary Śląskie Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich 4 275 000,00 zł
Piekary Śląskie Budowa dróg: 1)Jesienna,Ustronna,Stawowa,Kościelna,Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa,2)Radzionkowska,3)Cicha, 4)Darwina, 5)Jasna, 6)Kawalca 25 650 000,00 zł
Pilchowice Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy 3 515 000,00 zł
Pilchowice Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. 5 525 000,00 zł
Psary Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary 3 995 197,79 zł
Pyskowice Przebudowa ciągu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mickiewicza 4 674 000,00 zł
Pyskowice Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach 7 353 000,00 zł
Radzionków Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji. 4 275 000,00 zł
Rudziniec Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszy 3 800 000,00 zł
Rudziniec Wymiana rur wodociągowych cementowo-azbestowych 4 750 000,00 zł
Siemianowice Śląskie Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością gminy Siemianowice Śląskie 4 950 000,00 zł
Siemianowice Śląskie Rozwój infrastruktury drogowej w Siemianowicach Śląskich 29 925 000,00 zł
Siewierz Budowa drogi gminnej na ulicy Chabrowej w Siewierzu 3 895 000,00 zł
Sławków Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej 1 672 800,00 zł
Sławków Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa 6 650 000,00 zł
Sosnowiec Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec 61 465 380,00 zł
Sośnicowice Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową 9 500 000,00 zł
Świerklaniec Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej. 4 250 000,00 zł
Świętochłowice Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach. 4 750 000,00 zł
Świętochłowice Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską. 16 150 000,00 zł
Tarnowskie Góry Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry 28 500 000,00 zł
Wojkowice Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 4 700 000,00 zł
Wyry Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach 7 220 000,00 zł
Zbrosławice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach 5 000 000,00 zł
Będzin Modernizacja dróg na os. Warpie w Będzinie w rejonie ulic: Kielecka, Andersa, Przyjaźni i Rotmistrza W. Pileckiego 5 000 000,00 zł
Będzin Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie w rejonie ul. Sportowej i ul. Małobądzkiej. 5 000 000,00 zł
Chorzów Przebudowa ulicy Nowej w Chorzowie 4 750 000,00 zł
Chorzów ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ DK79 NA ODCINKU OD ESTAKADY DO UL. 3-GO MAJA W CHORZOWIE, W RAMACH INWESTYCJI: BUDOWA PRZYSTANKU ZINTEGROWANEGO KRÓLEWSKA HUTA …. 30 000 000,00 zł
Czeladź Kompleksowa modernizacja drogi gminnej – ulicy Ogrodowej w Czeladzi 4 630 000,00 zł
Lędziny Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lędziny. 4 750 000,00 zł
Katowice Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice 85 975 000,00 zł
Łaziska Górne Budowa żłobka miejskiego w Łaziskach Górnych 3 558 942,12 zł
Łaziska Górne Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Łaziskach Górnych 7 105 437,65 zł
Mysłowice Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich 4 750 000,00 zł
Mysłowice Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach 26 600 000,00 zł
Ruda Śląska Rewitalizacja – stworzenie przestrzeni publicznej – Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej 4 500 000,00 zł
Ruda Śląska Modernizacja ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) 15 200 000,00 zł
Zabrze Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek. 5 000 000,00 zł
Zabrze Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu 30 000 000,00 zł
735 668 069,44 zł