image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Opublikowano trzeci numer kwartalnika ekonomicznego „W Metropolii. Biznes”. W październiku rozpoczął się rok akademicki. W wydaniu znalazło się z tej okazji wiele informacji dotyczących oferty edukacyjnej wyższych uczelni. W wydawnictwo przedstawia także ofertę inwestycyjną gmin.

Dużo uwagi redakcja poświęca również uczelniom, które z powodzeniem realizują projekty na rzecz przyciągnięcia w swoje mury większej liczby studentów i wykładowców zza granicy. Podsumowanie działalności Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, Welcome Point na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach czy oferta studiów na UŚ w języku angielskim- to niektóre z przykładów aktywności uczelni.

Biuletyn informuje także o kolejnych projektach  miast i gmin Metropolii służących na rzecz inwestycji.

Przykładem mogą być działania Bierunia związane z rozwojem infrastruktury wokół terenów inwestycyjnych, pozyskiwanie inwestorów przez KSSE do działalności w Bytomiu oraz promocja 97 ha terenów inwestycyjnych w Rudzie Śląskiej.

Biuletyn „W Metropolii. Biznes” to kwartalnik prezentujący informacje o gospodarce, rynku pracy, edukacji i nauce, oraz o jakości życia w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Biuletyn jest adresowany do środowisk gospodarczych w kraju i za granicą, stąd ukazuje się w polskiej i w angielskiej wersji językowej. Część informacji i danych w nim zawartych jest dodatkowo publikowana w formie wideo. Partnerem przedsięwzięcia jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Biuletyn „W Metropolii. Biznes” to projekt Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii realizowany wspólnie z Departamentami: Marki i Komunikacji Marketingowej oraz Komunikacji Społecznej.