image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Około 20 europejskich metropolii, podczas dorocznego spotkania sieci European Metropolitan Authorities (EMA), podpisały deklarację o wzmocnieniu roli obszarów metropolitalnych oraz konieczności podejmowania działań na rzecz neutralności klimatycznej oraz zrównoważonego i ekologicznego mieszkalnictwa. Wśród sygnatariuszy jest także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która będzie gospodarzem przyszłorocznego forum. Odbędzie się ono w Katowicach podczas Światowego Szczytu Miejskiego (WUF11) i zostanie zwieńczone podpisaniem deklaracji katowickiej. 

 Górnośląsko- zagłębiowska Metropolia współpracuje z European Metropolitan Authorities od 2018 roku. To inicjatywa, tworząca przestrzeń do debaty politycznej dla europejskich obszarów metropolitalnych. Ma na celu wymianę doświadczeń, wspieranie wspólnych projektów, a także podejmowanie wspólnych działań na rzecz wzmacniania roli obszarów metropolitalnych w agendach Unii Europejskiej oraz w projektowanych instrumentach finansowych.

Głównym wątkiem tegorocznej sesji sieci EMA, były tematy związane z ekologią, działaniami na rzecz neutralności klimatycznej oraz nowymi wyzwaniami, przed którymi stanął świat w dobie pandemii konorwirusa W forum wzięli udział prezydenci europejskich miast, przedstawiciele obszarów metropolitalnych, unijni urzędnicy oraz przedstawiciele administracji publicznej. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię reprezentował Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu.

Podczas spotkań Forum sieci EMA podpisywane są deklaracje, które stanowią manifest ideowy, podkreślający najważniejsze kierunki rozwojowe, które są wspólne i ważne dla wszystkich biorących udział w spotkaniu europejskich metropolii.

Podpisana w Porto deklaracja podkreśla gotowość obszarów metropolitalnych do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców. W dokumencie zasygnalizowano także gotowość do wdrażania projektów metropolitalnych przy wykorzystaniu środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility), związanych z transformacją cyfrową i energetyczną.

– Deklaracja sieci EMA wskazuje na konieczność nowego podejścia do roli metropolii w sytuacji, którą wytworzyła pandemia koronawirusa oraz kryzys klimatyczny – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

– Te ostatnie trudne lata pokazują, że to właśnie metropolie odgrywają bardzo ważną rolę w skutecznym rozwiązywaniu nowych problemów, ponieważ są najbliżej mieszkańców. Dlatego też tak ważnym jest wzmocnienia ich roli poprzez np. umożliwienie korzystania z unijnych instrumentów finansowych na rzecz odbudowy i odporności – tłumaczy Kazimierz Karolczak.

Podczas posiedzenia w Porto, przewodniczący Karolczak zaprosił również przedstawicieli sieci EMA do wzięcia udziału w przyszłorocznym forum, którego GZM będzie gospodarzem. Odbędzie się ono w Katowicach podczas Światowego Szczytu Miejskiego (WUF11) i zakończy się podpisaniem „deklaracji katowickiej”. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie uczestniczyć w pracach nad treścią tego stanowiska.