image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
Rada Miasta Katowice większością głosów przyjęła dziś budżet miasta na kolejny rok. Mieszkańcy o planach finansowych mogą dowiedzieć się z publikacji: „Budżet w pigułce”. To uproszczona informacja o finansach, przygotowana przez służby finansowe w przystępnej formie, a dostępna jest na stronie www.katowice.eu. Za pomocą czytelnych wykresów 3D dowiemy się z jakich źródeł miasto pozyska dochody, a także, na jakie cele te środki przeznaczy. 

W 2022 roku Katowice przewidują wpływy do budżetu w wysokości 2,4 mld zł, a łączne wydatki planowane są na poziomie ponad 2,8 mld zł. Publikacja pokazuje także, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze w mieście – m.in. poprzez zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu.

Dobiega końca rok 2021, który podobnie jak rok 2020 okazał się wielkim wyzwaniem. Kontynuacja walki z pandemią koronawirusa i jej ekonomicznymi oraz społecznymi skutkami kosztowała Katowice do tej pory kilkadziesiąt milionów złotych. Dodatkowo, zmiany podatkowe skutkują drastycznym spadkiem dochodów z podatków PIT i CIT, a zmiana przepisów w drugiej części roku wpływa na projekt przyszłorocznego budżetu. Szczegóły o tym, jak będzie wyglądał budżet Katowic w przyszłym roku, zaprezentowano ponownie w przystępnej formule „Budżetu w pigułce”.  Dowiemy się z niego ile środków budżetu pochłaniają poszczególne zadania realizowane przez miasto.

– Budżet miasta składa się z bardzo wielu elementów. Dlatego zachęcam do lektury „Budżetu w pigułce”. Przystępna formuła dokumentu, w którym znajdziemy kolorowe wykresy 3D sprawia, że każdy może dowiedzieć się jak wyglądają plany finansowe miasta na rok 2022. Przykładowo, z dokumentu dowiemy się, że na oświatę i opiekę edukacyjną wydamy w przyszłym roku 770 mln zł, w tym 68 mln zł na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych. Na pomoc społeczną przeznaczymy 368 mln zł. Miasto dopłaci również do funkcjonowania komunikacji publicznej (autobusowej i tramwajowej) – na ten cel wniesiemy składkę do Metropolii w wysokości 124 mln zł. W budżecie zabezpieczyliśmy także ponad 258 mln na inwestycje drogowe, w tym budowę nowej infrastruktury, czy remonty istniejącej. Na kulturę i sport wydamy 296 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 246 mln zł, a na gospodarkę mieszkaniową 280 mln zł – mówi prezydent Marcin Krupa.

W „Budżecie w pigułce” znajdziemy informacje, jak kształtują się wydatki na poszczególne obszary, ale i dzielnice. Strukturę budżetu tworzą obszary takie jak: edukacja; transport i usługi; kultura i sport; administracja publiczna; gospodarka komunalna, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa; pomoc i polityka społeczna, prawna, wsparcie rodziny i osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne oraz obsługa długu publicznego. W dokumencie oczywiście znajdziemy także informacje w zakresie dochodów miasta, które wynikają między innymi z dotacji, subwencji, a także podatków. Mamy także informacje o wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, która dotyka wszystkie miasta w Polsce, w 2022 roku Katowice będą kontynuować realizację dużych inwestycji, które przyczyniają się nie tylko do podniesienia jakości życia w mieście, ale też do tworzenia nowych miejsc pracy i napędzania gospodarki. W przyszłym roku zakończy się rozbudowa dróg krajowych 81 i 86 w Giszowcu, kompleksu sportowego przy ul. Asnyka oraz Basenu Zadole. Kontynuowana będzie budowa stadionu miejskiego oraz działania związane z rewitalizacją parków, stawu Starganiec oraz Doliną Pięciu Stawów. Rozpocznie się przebudowa ul. Warszawskiej oraz prace projektowe związane z nowym zagospodarowaniem Placu Sejmu Śląskiego, czy budową Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że tworzenie budżetu w czasach zmian podatkowych to ogromne wyzwanie. W krótkim czasie pomiędzy wrześniem a październikiem rząd przygotował i ostatecznie przyjął istotne zmiany w zasadach finansowania samorządów, które w tworzonych dokumentach budżetu musiały zostać uwzględnione.

– Do tej pory w Katowicach tak prowadziliśmy finanse, by wydatki bieżące (koszt codziennego utrzymania i działania miasta, pensje etc.) nigdy nie rosły szybciej niż dochody bieżące. Dzięki temu Katowice zawsze miały bardzo dobrą sytuację. Niestety, rok 2022 wszystko zmienia, a przyczyną są spadające dochody miast z podatków PIT i CIT, za co odpowiada „Polski ład”. Nadwyżka operacyjna Katowic skurczy się z 200 mln zł w 2021 r. do niewiele ponad 7 mln zł. Na zmianach podatkowych szacujemy, że Katowice stracą setki milionów złotych. W 2022 roku będzie to 161 mln, zł, rok później 190 mln zł, w 2024 roku 224 mln zł, zaś za cztery lata 248 mln zł – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice.

Kondycja finansowa Katowic jest stabilna i taką miasto chce utrzymać w dłuższym horyzoncie czasu odpowiedzialnie zaciągając kolejne zobowiązania, analizując ryzyka i przeciwdziałając negatywnym trendom. Zmiana przepisów jaka wejdzie w życie od nowego roku kolejny raz stawia wyzwanie, tym razem o nieporównywalnie większej skali – powoduje istotne ograniczenie dochodów budżetu i ograniczenie realnego wpływu miasta na jego kształtowanie. Ta trudna sytuacja dotyka wszystkie samorządy, w tym miasto Katowice. Znalazła ona odzwierciedlenie w komunikacie z dnia 3 grudnia br. Agencji Fitch Ratings, która umieściła międzynarodowe długoterminowe ratingi Katowic na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative). Dlatego miasto będzie czynić intensywne starania, aby wzorem lat poprzednich wyniki budżetu wykonane były korzystniejsze od planowanych.

Źródło: UM Katowice