image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
Katowice realizują kolejny projekt termomodernizacji obiektów, na które otrzymało dofinansowanie wysokości ponad 9,5 mln zł. Prace termomodernizacyjne przeprowadzone w budynkach mieszkalnych przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, a tym samym pozwolą na znaczne oszczędności kosztów energii.

– Jesteśmy liderem w województwie śląskim jeśli chodzi o zakres realizowanych projektów mających na celu poprawę jakości powietrza. Dofinansowujemy wymianę systemów grzewczych na ekologiczne, wprowadziliśmy zwiększone dopłaty do zakupu opału dla najmniej zamożnych osób, a także realizujemy wiele projektów termomodernizacji. Właśnie na termomodernizacje po raz kolejny udało nam się pozyskać dofinansowanie, dzięki temu zaoszczędzone środki możemy przeznaczać na kolejne działania. Na inwestycje o wartości ponad 20 mln zł uzyskaliśmy ponad 9,5 mln dofinansowania  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miasto Katowice pozyskało środki finansowe z przeznaczeniem na realizację kolejnych czterech projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wybrał do dofinansowania następujące projekty:

  • „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach”
  • „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach”
  • „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach”
  • „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach”.

– To są ogromne środki, bez których wiele gmin, ani spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych nie byłoby w stanie przeprowadzić inwestycji termomodernizacyjnych. Nie dziwi fakt, że każdego roku zwiększamy początkową pulę środków przeznaczonych na ten cel, bo zainteresowanie tymi unijnymi środkami wciąż jest bardzo duże. Szczególnie gdy do grupy beneficjentów, którzy mogą ubiegać o dofinansowanie dołączyły gminy – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Całkowita wartość projektów wynosi ponad 20 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi kwotę ponad 9,5 mln zł. Dzisiaj prezydent Marcin Krupa podpisał wraz z prezesem WFOŚiGW Tomaszem Bednarkiem umowę na przekazanie środków miastu. Termin zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych planowany jest na II kwartał 2023r.

– Wybrane do dofinansowania projekty to kolejny etap działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w mieście. Prace termomodernizacyjne przeprowadzone w budynkach mieszkalnych przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, a tym samym pozwolą na znaczne oszczędności kosztów energii. Rezultatem projektów będzie poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne – powiedziała Małgorzata Domagalska, naczelnik wydziału funduszy europejskich.

Przypomnijmy, że w Katowicach realizowane są różne projekty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o wartości ponad 100 mln zł.  Głównym celem termomodernizacji jest ograniczanie zużycia energii – zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Za oszczędnością energetyczną idzie – ograniczenie emisji spalin. Dzięki prowadzonym pracom poprawi się także estetyka budynków ze względu na wykonanie nowych elewacji.

Źródło: UM Katowice