image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

1,9 mln euro dofinansowania ma otrzymać Metropolia GZM wraz z gminami członkowskimi z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego  na przygotowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej 184 budynków komunalnych wielorodzinnych. Rozpoczyna także prace w międzynarodowym projekcie na rzecz rozwoju nowoczesnej mobilności.

Metropolia wraz z 17 gminami przygotuje dokumentację niezbędną dla przyszłych inwestycji gmin związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach komunalnych wielorodzinnych. W najbliższym czasie ma otrzymać potwierdzenie dofinansowania projektu, który złożyła w ramach  Programu European Local Energy Assistance (ELENA). Wsparcie ma być na poziomie 1,9 mln euro, co stanowi ok. 90% kosztów realizacji projektu.

W ramach  programu, prowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz  Komisję Europejską, gminy wchodzące w skład konsorcjum, którego liderem jest Metropolia otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa, przygotowania opracowań technicznych oraz pomoc przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła w budynkach o całkowitej powierzchni ok. 125 tys. m2. Przygotowanie tej dokumentacji ma być podstawą do starań o dofinansowanie inwestycji z różnych źródeł zewnętrznych.

Podjęcie decyzji o realizacji programu poprzedziły działania Metropolii, mające na celu realizację tej ścieżki postępowania. W lipcu 2021 roku EBI pozytywnie ocenił tzw. wniosek preaplikacyjny Metropolii. Dało to zielone światło do złożenia właściwego wniosku o uzyskanie dofinansowania.

Udział w programie ELENA to nie jedyne działanie Metropolii na rzecz ograniczania niskiej emisji, której źródłem są budynki i domy mieszkalne. W ubiegłym roku zainicjowała realizację rządowo- samorządowego programu STOP SMOG. Projektem zainteresowanych jest 16 gmin. Wymiana źródeł ciepła oraz termomodernizacja może objąć ponad 400 prywatnych domów jednorodzinnych, które należą do osób, których nie stać na takie inwestycje. Wartość programu STOP SMOG w GZM, to około 22,5 mln zł.

W stronę nowoczesnej mobilności

Metropolia kontynuuje także współpracę z University College London tym razem przy realizacji kolejnego wspólnego projektu, MOVE2CCAM (Methods and TOols for InnoVative ImlpEmenetation of the CCAM solutions for passengers), który finansowany jest w 100% z unijnego programu Horyzont Europa.

Ma on na celu przygotowanie mechanizmów rozwoju oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań systemu mobilności dla pasażerów. W prace zaangażowani będą organizatorzy transportu pasażerskiego i towarowego, producenci pojazdów, twórcy technologii CCAM, naukowcy oraz organizacje pozarządowe.

Skrót CCAM (connected, cooperative and automated mobility) można rozumieć jako ” mobilność połączona, współpracująca i zautomatyzowana”. Dzięki CCAM pojazdy i pasażerowie są lepiej skomunikowani z systemem mobilności  i transportu. Usługi  dla pasażera oparte na CCAM umożliwiają lepsze korzystanie z transportu publicznego i współdzielonego, w tym przy pomocy aplikacji i platform Mobility-as-a-Service (MaaS). Zakładają one zintegrowanie różnych środków transportu dostępnych na danym obszarze w jednej aplikacji. Za jej pomocą można zaplanować swoją podróż oraz dokonać w niej płatności za przejazd.

Liderem konsorcjum MOVE2CCAM jest University College London, pozostali partnerzy to m.in. Fundación CARTIF (Hiszpania), WorldThinks (Wielka Brytania), Gemeente Helmond (Holandia), Hakisa (Francja), Mobyx (Cypr), BABLE GmbH (Niemcy).