image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wodny plac zabaw na osiedlu Janek oraz kolejny etap modernizacji zabytkowego Parku Miejskiego przy ul. Dubiela to inwestycje, których dotyczą umowy podpisane dzisiaj w zabrzańskim Ratuszu. Realizacja tych projektów kosztować będzie ponad 5 milionów złotych, przy czym w każdym przypadku Miasto Zabrze pozyskało wysoką kwotę dofinansowania.

Park Miejski to teren rekreacyjny usytuowany w samym centrum Zabrza. Powstał w 1924 roku, zgodnie z założeniami berlińskiego architekta krajobrazu prof. Gustava Allingera. Chcąc podnieść atrakcyjność tego miejsca miasto realizuje krok po kroku proces jego rewitalizacji. W tym celu pozyskane zostały materiały z berlińskich archiwów, dzięki którym odtworzona została fontanna w sercu parku. Jej budowa
aż w 85 proc. została sfinansowana z programu NFOŚ „Infrastruktura i środowisko”.

Warto przypomnieć, że wcześniej – wzdłuż dwóch głównych alei – miasto zamontowało
85 słupów oświetleniowych. Funkcjonuje tutaj także tzw. „siłownia pod chmurką”.
W sąsiedztwie fontanny w ubiegłym roku oddany został  do użytku nowy plac zabaw, który służy najmłodszym zabrzanom.

Zakres robót w ramach podpisanej dziś umowy obejmuje m.in. prace dot. muru oporowego, schodów, pochylni terenowej dla osób z niepełnosprawnościami, małej architektury oraz terenu wokół fontanny.

Zagospodarowanie terenu:

 • Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej oraz płyt betonowych;
 • Remont istniejących schodów bocznych oraz schodów przy istniejącej wiacie;
 • Wykonanie od strony wschodniej pochylni terenowej dla osób niepełnosprawnych;
 • Wykonanie odwodnienia strefy przy schodach terenowych z rozprowadzeniem wód w terenie zielonym (wg projektu branżowego);
 • Montaż nowych elementów małej architektury w miejscu publicznym: ławek
  z oparciem wg wzoru oraz koszy na śmieci;

Przebudowa muru oporowego:

 • Rozebranie fragmentu muru oporowego wraz z południowymi schodami
 • Wykonanie pali fundamentowych pod odtwarzaną częścią muru
 • Wykonanie ław fundamentowych pod rozebraną częścią muru
 • Odbudowę rozebranych fragmentów muru i schodów na wzór istniejących
 • Wykonanie tynków odwzorowujących pierwotny wygląd muru oporowego,
  w odtwarzanej części muru.
 • Remont konserwatorski istniejącej części muru oporowego nie przeznaczonej do rozbiórki
  i schodów północnych oraz centralnych.

Park Miejski przy ul. Dubiela zmodernizuje Zakład Remontowo-Budowlany „PLAST-BUD” Mariusz Dawidowski z Gliwic.

Na osiedlu Janek wybudowany zostanie zewnętrzny wodny plac zabaw, w którym zamontowanych zostanie 21 atrakcji wodnych.

Zadanie, które wykona Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o.o. z Wrocławia przewiduje:

 • wykonanie niecki wodnego placu zabaw,
 • dostawa i montaż 21 atrakcji wodnych,
 • wykonanie kompletnej technologii uzdatniania wody basenowej,
 • wykonanie komory technicznej dla urządzeń uzdatniania wody,
 • wykonanie zbiornika buforowego,
 • budowa budynku socjalnego wraz z częścią: magazynową na dozowanie chemii,  użytkową  i socjalną dla obsługi obiektu, toaletami,
 • przyłącza wod-kan, elektroenergetycznego, wykonanie instalacji oświetlenia terenu,  wyposażenie terenu w małą architekturę, wykonanie ogrodzenia.

Wodny plac zabaw na osiedlu Janek powinien być gotowy do 25 maja 2023 r.

Na projekt pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek” Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita kwota dwóch w/w inwestycji wynosi: 5 039 695,38 zł. Natomiast wartość dofinansowania w wysokości 90 proc. kwoty całkowitej wyniesie 4 535 725,84 zł.

Źródło: UM Zabrze