image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prezentacja i omówienie międzynarodowych projektów mobilnościowych były tematem spotkania, które odbyło się we wtorek (18 października) w siedzibie Metropolii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast i gmin GZM z obszaru planowania transportowego i urbanistycznego, ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego, a także eksperci związani z międzynarodowymi konsorcjami.

Metropolia od 2018 roku jest partnerem projektów badawczo-rozwojowych w obszarze zrównoważonej mobilności, finansowanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu HORYZONT 2020. GZM współpracuje z ponad 30 partnerami z całej Europy w ramach konsorcjów:

  • HARMONYHolistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Sustainable Transition to a New Mobility Era
  • ASSURED-UAMAcceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of UAM

Projektem Harmony kieruje prof. Maria Kamargianni z University College London, natomiast Assured-UAM reprezentowała Anna Stańczyk z Sieci Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Efekty powyższych projektów mają przysłużyć się gminom i ich mieszkańcom, wspierając władze miast w budowaniu zrównoważonej i czystej mobilności wszystkich wymiarów – w tym również przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych.

Podczas spotkania w siedzibie GZM przekazywano wiedzę i opinie na temat różnych aspektów mobilności miejskiej. W pierwszej części spotkania zaprezentowano narzędzie HARMONY MS, zaprojektowane w celu wsparcia władz miasta w modelowaniu wydajności systemu transportowego, aspektów środowiskowych czy zagospodarowania terenu. Prezentacji dokonała prof. Maria Kamargianni z University College London, która jest zaliczana do najlepszych ekspertów w dziedzinie transportu na świecie. Prof. Kamargianni w ostatnim czasie poprowadziła także serię wykładów na Akademii WSB, dofinansowanych ze środków Metropolii.

W drugiej części spotkania przystąpiono do dyskusji na temat potencjalnych obszarów wpływu nowych form mobilności (bezzałogowych statków powietrznych) na błękitno-zieloną infrastrukturę w miastach, w tym w szczególności potencjalnych zagrożeń dla fauny i flory.

Budowa międzynarodowej sieci współpracy to jeden z celów Metropolii. Poprzez udział w konsorcjach i partnerstwach, GZM ma możliwość wymiany wiedzy z innymi metropoliami na świecie, zawierania porozumień dających wymierne korzyści w postaci wspólnych przedsięwzięć, jak również uczestnictwa w programach unijnych.