image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W grudniu uczelnie Konsorcjum Akademickiego Katowice-Miasto Nauki odwiedzi architektka i wykładowczyni Uniwersytetu Harvarda – Belinda Tato. Architektka poprowadzi gościnne wykłady i spotka się ze wspólnotą akademicką oraz mieszkańcami regionu. Od 2-6 grudnia Belinda Tato będzie mówić o swoich projektach, a także o zaangażowaniu użytkowników w proces zmiany przestrzeni publicznych. Przed przyjazdem do Katowic, Belinda Tato przeprowadzi wykład online wprowadzający do metodologii pracy ecosistema urbano oraz prezentujący zrealizowane projekty (28 listopada).

Tato definiuje swoje podejście jako miejskie projektowanie społeczne, przez które rozumie projektowanie środowisk, przestrzeni w celu poprawy samoorganizacji obywateli, interakcji społecznych w ramach społeczności oraz ich relacji ze środowiskiem.

Belinda Tato jest bardzo zaangażowana w edukację jako część swojej działalności. Oprócz nauczania na różnych uniwersytetach na całym świecie, zarówno w ramach regularnych kursów semestralnych, jak i warsztatów (Madryt, Harvard, Bergen, Alicante, IAac, Royal Danish Academy of Fine Arts, Aarhus School of Architecture, …) jest również profesorem nadzwyczajnym w departamencie architektury krajobrazu w Harvard University Graduate School of Design.

Podczas wykładów i seminariów prowadzonych przez Belindę Tato chcemy pokazać, w jaki sposób partycypacja może stać się sposobem na konfrontację z naszymi obawami, lub wsparciem naszych intuicji w kontekście, w którym architektura, urbanistyka i inne dziedziny związane z projektowaniem stają się coraz bardziej złożone i wielowarstwowe. Partycypacja nie jest celem, jest środkiem: potężnym narzędziem, które tworzy nowe połączenia i pobudza zarówno kreatywność, jak i produkcję nowych pomysłów. Partycypacja również umożliwia budowanie zbiorowego dialogu, który będzie angażował ludzi na różne sposoby, w różnych formatach i w różnym czasie. Partycypacja jest metodą umożliwiającą tworzenie bardziej demokratycznych, inkluzywnych i otwartych środowisk, redefiniujących samo pojęcie obywatelstwa. Podczas zajęć będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania: – Jak projektanci mogą na nowo wyobrazić sobie procesy decyzyjne oparte na uczestnictwie? – Jak powinna rozwijać się partycypacja w projektowaniu w ciągle zmieniającej się rzeczywistości? – Co poprawia komunikację i wzmacnia twórczy dialog? – Czy projektowanie partycypacyjne może prowadzić do otwartych procesów lub rezultatów?

Metodologia pracy B. Tato pobudza do działania złożone i wzajemnie powiązane procesy zachodzące w mieście. Wychodząc od drobiazgowej analizy kontekstu, stara się uzupełnić strategiczną wizję rozwoju miasta o taktyczne, zorientowane na działanie podejście oraz produkcję namacalnych rezultatów i doświadczeń związanych z transformacją.

Wielokrotnie też realizowała projekty dla branży edukacji, m. in. jeden z ostatnich dużych projektów to Kampus w Maladze.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania z Belindą Tato:

28 Listopada godz. 18.00- 19.00

Wykład online

prezentacja wybranych projektów oraz metodologii pracy ecosistema urbano

2 grudnia godz. 11.00 – 12.30

SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE, sala konferencyjna CINiBA ul Bankowa 11, Katowice

ENVIRONMENTAL AWARENESS. CITY AS AN EDUCATIONAL SPACE

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA. MIASTO JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

4 grudnia godz. 13.40 – 14.40

WYKŁAD SPECJALISTYCZNY w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki (Scena – Naucz się miasta), MCK Katowice

DESIGNING ATMOSPHERES FOR SOCIAL INTERACTION

PROJEKTOWANIE ATMOSFERY DLA INTERAKCJI SPOŁECZNYCH

Podczas wizyty Belindy Tato w Katowicach odbędą się również dedykowane wykłady dla studentów i wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej, a także warsztat mający na celu opracowanie koncepcji zmiany przestrzeni publicznej kampusu uniwersyteckiego.

5 grudnia godz. 9.00-10.30

Wykład specjalistyczny „Participation and new technologies. How to engage with the communities for the design of the future city” (Partycypacja i nowe technologie. Jak zaangażować społeczności do projektowania miasta przyszłości) na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (sala kinowa)

5 grudnia godz. godz. 12.00-13.30

Wykład specjalistyczny „Tactical urbanism” (Urbanistyka taktyczna) na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

6 grudnia, godz. 9.00-15.00

KONSULTACJE INDYWIDUALNE (warsztat zamknięty)

Spotkanie prowadzone z władzami i pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawicielami Konsorcjum Akademickiego Katowice- Miasto Nauki, zaangażowanymi w opracowanie koncepcji zmiany przestrzeni publicznej kampusu uniwersyteckiego. W wyniku konsultacji zostaną wypracowane rekomendacje dotyczące kierunków zmiany Doliny Rawy oraz powiązań przestrzennych sieciowego centrum nauki.

Projekt „Ruszamy ze zmianą Rawy” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.

#MetropoliaNauki

Wizyta Belindy Tato wpisuje się w działania podejmowane w ramach Europejskiego Miasta Nauki 2024.