image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku, to:

– wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,

– prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,

– wprowadzanie informacji do ekoportalu,

– wprowadzanie informacji do Bazy Ocen Oddziaływania na Środowisko,

– prowadzenie postępowań w sprawie zmian stanu wody na gruncie,

– prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w zakresie handlu emisjami oraz wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza

– prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia.

Komplet informacji związanych z tą ofertą pracy dostępny na stronie BIP:

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/030/002

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 marca 2023 r.

Treść oferty:

https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/928622

Oświadczenie RODO:

https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/928620

Formularz informacyjny:

https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/928618

Oświadczenie:

eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/928621

Źródło: UM Siemianowice Śląskie