image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

24 kwietnia odbyła się sesja „Polish Regions and areas explained” w ramach Wiosennej Konferencji METREX we Wrocławiu, podczas której przedstawiono najważniejsze korzyści oraz wyzwania stojące przed m.in. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Była to także okazja do wymiany doświadczeń z obszarami metropolitalnymi w Polsce i Europie, w obszarach dotyczących modelów współpracy z podmiotami członkowskimi, struktur prawnych oraz finansowania.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o współpracy pomiędzy gminami na poziomie metropolitalnym, umożliwiającym efektywne stawianie czoła obecnym wyzwaniom w zakresie klimatu, mobilności czy gospodarki. Metropolitalna współpraca gmin to również lepsza widoczność na poziomie europejskim, a nawet globalnym. W opinii uczestników tej debaty nie ma jednego uniwersalnego modelu funkcjonowania metropolii ze względu różne tempo ich transformacji, priorytety czy też kompetencje. Kwestią niezwykle istotną jest zapewnienie odpowiedniego finansowania obszarów funkcjonalnych oraz włączenie metropolii w główny nurt polityki na szczeblu europejskim oraz krajowym.

Drugi dzień Wiosennej Konferencji METREX (25 kwietnia) jest poświęcony dyskusji nad Manifestem MEXTREX na Rzecz Metropolitalnej Europy. Spotkanie we Wrocławiu zakończy się posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego sieci i warsztatami tematycznych grup roboczych.

O sieci METREX

Sieć METREX (skrót od METRopolitan Exchange) – https://www.eurometrex.org/ – koncentruje się na regionach i obszarach metropolitalnych oraz ich działaniach na polu transportu, mieszkalnictwa, rozwoju społeczno-gospodarczego i kwestii środowiskowych. Misją sieci jest łączenie ludzi z sektora publicznego, w celu współpracy na rzecz produktywnej, zdrowej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej przyszłości Europy, poprawy wydajności europejskich regionów i obszarów metropolitalnych oraz tworzenia lepszych miejsc do życia. METREX działa od 1996 roku. W jego skład wchodzi obecnie ok. 50 europejskich regionów i obszarów metropolitalnych oraz kilka podmiotów z innych kontynentów.