image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Z inicjatywy miasta Radzionków powstał pomysł wspólnego projektu z obszaru zarządzania zielenią miejską. Do jego realizacji zastosowano wypracowaną przez Metropolię formułę Szkoły Prototypowania, w której biorą udział przedstawiciele sześciu miast GZM poniżej 20 tys. mieszkańców. Pierwsze spotkanie odbyło się w poniedziałek (15 maja) w Urzędzie Miasta w Radzionkowie.

Wyzwaniem postawionym przed uczestnikami szkoły jest przepracowanie i poukładanie na nowo szeroko rozumianego procesu zarządzania zielenią miejską. Miastem gospodarzem i jednocześnie głównym beneficjentem Szkoły Prototypowania GZM jest miasto Radzionków, jednak z udziału w szkole skorzystają też inne miasta (poniżej 20 tysięcy mieszkańców), tj. Sławków, Pyskowice, Bieruń, Lędziny oraz Siewierz.

Celem Szkoły Prototypowania GZM – Zarządzanie zielenią miejską, jest zbudowanie kompetencji, które docelowo pozwolą uczestnikom samodzielnie usprawnić realizowane przez nich procesy i usługi związane z miejską zielenią.

Ponadto zostanie opracowany raport, w którym zostaną opisane wyniki Szkoły Prototypowania GZM wraz z diagnozą rozumianą jako opis stanu obecnego oraz sugerowanych zmian wypracowanych wspólnie z uczestnikami Szkoły. Raport będzie służył wszystkich chętnym gminom i miastom Metropolii.

Spotkania w ramach Szkoły Prototypowania w Radzionkowie będą odbywały się od maja do grudnia 2023 r.

Dwa lata Szkół Prototypowania

Ideą Metropolitalnych Szkół Prototypowania jest sieciowanie urzędników zajmujących się podobną tematyką w pracy, wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się i wypracowywanie rozwiązań dla przestrzeni w miastach. Praca tą metodą pozwala na testowanie rozwiązań i odmiennego podejścia do wdrażania zmian w przestrzeni publicznej oraz stanowi szansę na uruchomienie nowych pól współpracy pomiędzy gminami Metropolii.

Pierwszą Szkołę Prototypowania Metropolia zrealizowała w maju 2021 r. w Bytomiu, a jej celem było opracowanie nowej organizacji ruchu na ul. Miarki. Kolejne Szkoły przeprowadzono w Tychach, gdzie zajmowano się miejską polityką parkingową, oraz w Sosnowcu, w którym pracowano nad wdrożeniem wzorcowej sieci połączeń dla transportu miejskiego.

W okresie od kwietnia do sierpnia 2022 r. prowadzono także Dronową Szkołę Prototypowania, skierowaną do ok. 50 urzędników z miast i gmin GZM. Dronowa szkoła stanowiła pakiet najważniejszych informacji o obszarze bezzałogowych statków powietrznych, z głównym naciskiem na aspekty prawne, zarówno krajowe jak i unijne. Wydarzenie organizowano pod patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Z kolei w Katowicach odbyła się Szkoła Prototypowania, której celem była zmiana przestrzeni wokół Rawy. Zadanie realizowano wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a efekt prac został doceniony przez Komisję Europejską, która przyznała projektowi nagrodę Mobility Action 2022.