image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W dniach 22-23 maja 2023 r. odbędzie się w Katowicach pod hasłem Zielona Transformacja Województwa Śląskiego XVIII Forum Gospodarki. Tematami wiodącymi będą gospodarka cyrkularna oraz wodór jako technologia przyszłości dla regionu. Organizatorem wydarzenia jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, a honorowym patronatem objęła je Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Spotkania Forum będą odbywały się z udziałem ekspertów, przedstawicieli biznesu, w tym reprezentantów branży energetyki i przemysłu chemicznego, nauki i administracji samorządowej. Na modelach biznesowych dla technologii recyklingu będą pracować studenci kierunków technicznych. Z kolei uczniowie katowickich liceów będą spierać się na argumenty w debatach oksfordzkich.

Efektem wspólnych prac uczestników XVIII Forum Nowej Gospodarki i dyskusji ekspertów będą rekomendacje dla kluczowych dokumentów regionalnego rozwoju: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

22 maja 2023 r. w godzinach 13.30-15.00 odbędzie się debata ekspercka: Jak zbudować na Śląsku Hub4Circularity? którą poprowadzi zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska GZM Damian Kołakowski

Natomiast w dniu 23 maja 2023 r. w debacie eksperckiej: Wodór – technologia przyszłości województwa śląskiego? weźmie udział Karolina Mucha-Kuś dyrektorka Departamentu Projektów
i Inwestycji GZM.

XVIII Forum Nowej Gospodarki odbędzie się stacjonarnie, a miejscem debat będzie Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.

Zapisy: FORMULARZ REJESTRACYJNY