image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W geoportalu miasta Siemianowice Śląskie (http://siemianowice.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+) opublikowano najnowszą ortofotomapę (wyświetli się ona po zaznaczeniu opcji Ortofotomapa 2023).

Została ona wykonana w technologii Trueorto czyli prawdziwej ortofotomapy, charakteryzuje się ona tym, że budynki nie są pochylone. Zlecenie wykonała firma MGGP Aero S.A z Tarnowa. W ramach opracowania w dniu 1.05.2023 wykonano 799 zdjęć o pokryciu terenu 80% (podłużne) i 60% (poprzeczne), tak aby każdy fragment był sfotografowany na kilku zdjęciach. Na ich podstawie i po przetworzeniu wykonano prawdziwą ortofotomapę o wielkości piksela terenowego 5 cm. Podczas wykonywania zdjęć samolot leciał na wysokości ok.1100 m, wykonał 15 szeregów zdjęć w kierunku północ-południe.

Ortofotomapy mają szerokie zastosowanie tam gdzie niezbędne jest dokładne i precyzyjne odwzorowanie terenu, służą geodetom, czynnościom przy planowaniu przestrzennym, analizom środowiskowym, mieszkańcom i inwestorom oraz szeregu innym zastosowaniom.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie