image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
PKP PLK podpisała w Katowicach umowy z wykonawcami prac projektowych inwestycji z rządowego programu Kolej+. Jedna z dwóch podpisanych umów kolejowych obejmuje Metropolię i dotyczy przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota z linią kolejową nr 142
Ta inwestycja wpisuje się w tworzoną Kolej Metropolitalną.  Na ten cel Metropolia przeznaczyła 32,8 mln zł na pokrycie w całości wkładu własnego Katowic na realizację tej inwestycji.

Podstawowe informacje

Wartość projektu jest szacowana na 142,6 mln zł, z czego wkład własny jednostek samorządu terytorialnego to 32,8 mln zł. Wkład jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku – Katowic jako lidera – zostanie w całości pokryty z budżetu Metropolii.
Linia nr 142 została wcześniej zmodernizowana pod kątem ruchu towarowego. W ramach Programu Kolej+ zostanie dostosowana do ruchu pasażerskiego. Projekt zakłada m.in. budowę przejścia podziemnego przy stacji Katowice Murcki, budowę wiaduktu kolejowego na ul. Jankego, likwidację przejazdu kolejowego w ciągu ul. Cegielnia w Murckach, budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Szarych Szeregów, budowę wiaduktu kolejowego nad ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz budowę wiaduktu drogowego ulicy Jaronia nad ulicą Tadeusza Boya-Żeleńskiego, a także wyposażenie linii w nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
Warto dodać, że same przystanki kolejowe: Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Kostuchna, Katowice Podlesie Dąbrowa powstają w ramach Programu Przystankowego. Obecnie na tych przystankach prowadzone są już prace budowlane, które mają zakończyć się jeszcze w tym roku, aby umożliwić m.in. prowadzenie tą linią pociągów pasażerskich podczas planowanych prac modernizacyjnych w katowickim węźle kolejowym.
Przypominamy, w ramach programu Kolej PLUS w Metropolii dofinansowanie uzyskało 6 projektów liniowych. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest partnerem we wszystkich tych projektach oraz zapewniła tym samorządom sfinansowanie wkładu własnego do realizowanych inwestycji. Łącznie na ten cel zapisano w budżecie Metropolii 317 mln złotych.