image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Europejskie metropolie zrzeszone w sieci European Metropolitan Authorities (EMA) podpisały doroczną deklarację o współpracy na rzecz rozwoju obszarów metropolitalnych. W piątek (29 września) podczas kolejnego Forum sieci, które w tym roku odbywa się w Helsinkach, obszary metropolitalne m.in. GZM, Helsinek, Barcelony, Turynu, Neapolu i Marmary, wzięły udział w debatach i warsztatach na temat wspólnego kierunku względem polityki UE i dostrzeżenia w niej istoty obszarów metropolitalnych.

Tegoroczna deklaracja oraz rozmowy podczas Forum, skupiają się na takich zagadnieniach jak wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego, działania w dziedzinie klimatu, rozwój umiejętności na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej, podnoszenie strategicznej konkurencyjności Europy, tworzenie godnego zaufania krajobrazu cyfrowego, czy wreszcie wzmocnienie pozycji obszarów metropolitalnych w politykach europejskich. W ubiegłym roku deklarację o współpracy w ramach sieci podpisywano w Katowicach, podczas 11. Światowego Forum Miejskiego.

Współpraca GZM z siecią  European Metropolitan Authorities (EMA), którą tworzy ponad
20 europejskich metropolii, istnieje już od 2018 roku. Głównym celem EMA jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad wyzwaniami europejskiego zarządzania metropolią i zdefiniowanie podstaw współpracy między głównymi metropoliami Europy.

Fot. EMA