image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zwiększanie kompetencji urzędników oraz budowanie akceptacji społecznej dla ruchu dronów w miastach – to założenia Metropolitalnej Szkoły Dronowej, organizowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W drugiej edycji wydarzenia, które rozpocznie się 17 października br., weźmie udział ok. 30 pracowników reprezentujących 10 urzędów miast i gmin GZM. Partnerem strategicznym projektu jest Politechnika Śląska.

Celem Metropolitalnej Szkoły Dronowej jest rozwój na obszarze GZM grupy specjalistów dysponujących profesjonalną wiedzą o bezzałogowych statkach powietrznych (dronach), a w szczególności wykorzystaniu tych technologii do realizacji zadań samorządów. Sukces pierwszej edycji skłonił Metropolię do rozwinięcia koncepcji Szkoły i wzmocnienia jej o nowego, strategicznego partnera – Politechnikę Śląską.

Wiedza ekspercka

Uczestnicy kolejnej edycji Szkoły wezmą udział w zajęciach opracowanych we współpracy ze specjalistami z wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, poznając koncepcję U-Space, szczegółowe przepisy lotnicze regulujące ruch powietrzny, a także nauczą się zasad przygotowywania operacji dronowych w taki sposób, by spełniały najwyższe wymogi bezpieczeństwa.

Dzięki współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej i Ośrodkiem Szkolenia Personelu Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia funkcji pilotów BSP. Poznanie perspektywy użytkownika pozwoli im stać się ambasadorami technologii dronowych w miastach.

Projekt realizowany przez GZM kierowany jest do pracowników urzędów, jednostek miejskich oraz spółek komunalnych i w całości finansowany jest ze środków Metropolii.

W pierwszej edycji projektu, która odbyła się w ubiegłym roku, wzięło udział 48 urzędników reprezentujących 16 gmin Metropolii.  Uzyskali oni wiedzę m.in. z zakresu roli miast i perspektyw rozwoju U-Space, podstaw prawnych lotów i użytkowania BSP, ochrony prywatności i ochrony danych osobowych w operacjach lotniczych BSP oraz planowania i zarządzania ryzykiem operacji dronowych w miastach. Uczestnicy przeszli także szkolenie praktyczne z pilotowania dronów.

Koncepcja U-Space

U-Space to to europejska koncepcja stworzenia ekosystemu rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej nad miastami, dzięki której drony będą mogły wykonywać operacje lotnicze wspierające naukę, sektor publiczny i biznes.

Nowe regulacje U-Space dotyczące ruchu bezzałogowego we wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej weszły w życie w styczniu tego roku. Rozporządzenie Komisji Europejskiej to ważny krok w tworzeniu ram regulacyjnych, które wpłyną na stworzenie nowego wymiaru miast. Wszystkie opisane zmiany związane z ruchem dronów będą wprowadzane stopniowo. Komisja szacuje, że kompleksowy ekosystem dla ruchu bezzałogowych statków powietrznych będzie gotowy do 2030 roku.

Relacja wideo z pierwszej edycji projektu: