image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

We wtorek, 10 października, przeprowadzono pomiar ruchu kołowego w Metropolii, obejmujący 29 punktów kordonowych, tj. na granicy GZM, a także 41 punktów wewnątrz GZM. Po analizie i przetworzeniu dane znajdą się w raporcie. 

Pomiar był przeprowadzany metodą zapisu wideo, w sposób ciągły, przez 24 godziny – celowo w dzień roboczy, aby dane były jak najbardziej wiarygodne.

Pomiar ma pokazać skąd napływają pojazdy do GZM, w jakiej liczbie, a także jak wygląda ruch drogowy wewnątrz Metropolii. To ważne dane, które będą mogły być wykorzystane w wielu innych działaniach, np. w aktualizacji modelu ruchu służącym do planowania i rozwoju sieci dróg (wskazując m.in. na miejsca nadmiernie obciążone ruchem) i podejmowania decyzji w zakresie inwestycji czy organizacji ruchu drogowego.

Był to pierwszy krok projektu. W kolejnej fazie dane zostaną przetworzone (z zachowaniem anonimowości), następnie analizowane i przedstawione w formie raportu. Cały projekt zakończy się w grudniu.

Działanie stanowi realizację jednego z zadań ustawowych Metropolii i wpisuje się w potrzeby planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Jak dotąd nie było jeszcze tak kompleksowych pomiarów ruchu wprost dedykowanych GZM. Dodać też należy, że tzw. generalne pomiary ruchu obligatoryjnie dokonywane są co 5 lat na terenie całego kraju przez GDDiKA oraz Zarządy Dróg Wojewódzkich (pomiary te nie obejmują jednak dróg krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu). Najbliższe takie pomiary odbędą się w 2025 r.