image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Mysłowice otrzymają ponad 62 tys. zł wsparcia z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek zarządcy dawnych kolei piaskowych, przez które będzie przebiegać velostrada łącząca to miasto z Katowicami. Uchwałę o dotacji podjęło dzisiejsze Zgromadzenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. 

Dzięki temu wsparciu Mysłowice uregulują kwestię użytkowania działek zlokalizowanych na styku dawnej linii kolei, tzw. Południowej Magistrali Piaskowej, z ul. Mikołowską, przy granicy Mysłowic z Katowicami. Wykonanie tego działania pozwoli na uruchomienie  fazy projektowej i budowy inwestycji na 250 m odcinku w granicach miasta. Pozostałe działki należą bowiem do gminy bądź innych podmiotów publicznych. W granicach Mysłowic velo będzie liczyła w całości ok. 2 km.

Cała Velostrada Katowice – Mysłowice ma mieć 9,1 km długości. To jeden z odcinków w sieci planowanych 8 velostrad o długości ok. 120 km.

Droga rowerowa rozpocznie się w Katowicach-Brynowie, będzie biegła wzdłuż nieczynnej linii kolejowej nieopodal doliny Trzech Stawów i w dalszym biegu przez dzielnicę Giszowiec. Następnie w kierunku miasta Mysłowice będzie przebiegać wzdłuż ulicy Mysłowickiej, docierając do granicy z Mysłowicami i dalej wzdłuż ul. Mikołowskiej, aż do rejonu ronda Rotmistrza Pileckiego (os. Ćmok). Rozpoczęcie prac budowlanych na terenie Katowic jest planowane na I kwartał 2024 r.

Przypomnijmy, 20 grudnia 2022 GZM podpisała dwie pierwsze umowy dotyczące przekazania Miastu Katowice dotacji celowej na rzecz budowy velostrady w przebiegu Katowice – Mysłowice, realizowanej w ramach dużego projektu o nazwie Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych. Trasa, o której mowa, w pierwszej kolejności połączy dwie katowickie dzielnice, Brynów z Giszowcem.

Velostrada nr 6 zostanie połączona z węzłem Giszowiec. W tym celu Katowice wybudują łącznik, który będzie miał charakter miejskiej drogi rowerowej po ulicach Giszowca. Zgodnie z intencją Metropolii, w tej dzielnicy, na zlikwidowanej bocznicy kolejowej kopalni Staszic, ma rozpoczynać się Velostrada nr 3 do Tychów.

Przydatne linki:

Velostrady w Metropolii