image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Podczas majowej sesji Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uzupełniło skład swojego Prezydium. Delegaci głosowali także nad kandydaturą nowego członka zarządu.

Zmiany personalne

Przewodniczącym Zgromadzenia został Marcin Krupa, prezydent Katowic, wiceprzewodniczącymi zostali Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic, Maciej Gramatyka, prezydent Tychów oraz Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Stanisław Korman, głosami delegatów Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, został wybrany nowym członkiem zarządu GZM, reprezentującym podregion bytomski.

Kim jest nowy członek zarządu? To Bytomianin, doświadczony urzędnik i samorządowiec. W ostatnich latach naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Manager sportu i turystyki”, „Zarządzenie Projektem” oraz MBA. Od 1994 roku pracuje w lub na rzecz licznych instytucji samorządowych. Przez lata był odpowiedzialny za pozyskanie dofinansowania i nadzorował realizację wielomilionowych projektów. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Świętochłowic.

Stanisław Korman zastąpił na stanowisku byłego członka zarządu GZM Jacka Brzezinkę, który uzyskał mandat radnego sejmiku województwa.

Siewierz zbuduje centrum  przesiadkowe

Zgromadzenie przyznało miastu Siewierz 2 mln zł dotacji na budowę węzła przesiadkowego przy przystanku PKP w Siewierzu” w sąsiedztwie zmodernizowanej linii kolejowej nr 182.  Gmina Siewierz jako gmina położna w bliskości Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice odgrywa ważną rolę w układzie komunikacyjnym nie tylko lokalnym, ale także regionalnym. Ponadto zmodernizowana trasa kolejowa Tarnowskie Góry – Zawiercie, zwiększyła dostępność transportu zbiorowego zarówno dla mieszkańców gminy jak również dla mieszkańców całej Metropolii. Wybudowanie węzła przesiadkowego Siewierzu umożliwi pasażerom łatwy dostęp do największych miast Metropolii.

Metropolia apeluje do prezydenta RP w sprawie języka śląskiego

Podczas obrad prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie wystosowali apel do Prezydenta RP o podpisanie ustawy nadającej śląskiemu status języka regionalnego.

„Ślązacy dali wyraz swego przywiązania do tego kluczowego elementu swego kulturowego dziedzictwa, prowadząc w ostatnich latach na bezprecedensową skalę działania twórcze i promocyjne. Ich plonem są liczne teksty literackie i spektakle teatralne. Śląski pojawia się w nowych kontekstach, co dowodzi, że jest językiem żywym i przedmiotem troski wspólnoty swych użytkowników. Ten zapał nie zastąpi jednak systematycznych działań na polu edukacji, które, w obliczu uniformizacyjnej presji kultury globalnej, stanowią jedyną szansę na przetrwanie wyróżniających śląską społeczność kulturowych atrybutów”, czytamy w apelu.

Apele do Rządu

Odrębnymi uchwałami Zgromadzenie wystosowało również apele do Premiera i ministrów klimatu i środowiska oraz finansów. Pierwszy dotyczy nowelizacji ustawy o odpadach, drugi sytuacji finansowej samorządów.

Przydatne linki:

Uchwały Zgromadzenia