image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ponad 3,4 mln złotych – to dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, dzięki któremu Piekary Śląskie we współpracy z Radzionkowem wybudują drogę, łączącą oba miasta. Inwestycja ta jest jednym z projektów, realizowanych w partnerstwie między gminami Metropolii.  W piątek (23 marca) prezydent Piekar oraz przedstawiciele zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpisali umowę na udzielenie dotacji.

– Niewiele ponad miesiąc temu, gdy Zgromadzenie Metropolii podjęło uchwałę o podziale dotacji w ramach Funduszu Solidarności, podkreślałem, że nie bez znaczenia jest nazwa tego funduszu – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Z jednej strony symbolem tej solidarności było zrezygnowanie przez kilka największych i najbogatszych miast Metropolii ze swojej części dofinansowania, by ich sąsiedzi mogli zrealizować inwestycje o większej wartości, zaś z drugiej strony o takie projekty – jak ten zgłoszony wspólnie przez Piekary Śląskie i Radzionków – które udowadniają, że Metropolia promuje zacieśnienie współpracy między gminami i miastami ją tworzącymi – dodaje.

Fundusz Solidarności to pilotażowy program finansowego wsparcia dla gmin i miast Metropolii, aby niwelować różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym. W tym roku jego budżet wyniósł 100 mln zł, a do tej pory dofinansowanie zostało przyznane 99 inwestycjom o wartości prawie 92 mln zł.  Pozostałe projekty o wartości ok. 8 mln zł, znajdujące się w puli podregionu gliwickiego, zostaną poddane pod głosowanie podczas najbliższej sesji Zgromadzenia Metropolii. Odbędzie się ona 27 marca.

–  Priorytet w przyznaniu dofinansowania w ramach Funduszu Solidarności miały projekty, które posiadały finansowanie zewnętrzne lub są realizowane w partnerstwie z innymi gminami Metropolii. Budowa drogi powiatowej łączącej Piekary Śląskie i Radzionków jest właśnie przykładem wspólnie realizowanego zadania – podkreśla Karolina Wadowska, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Nie jest to jedyny projekt integrujący działania gmin, który został zgłoszony do tegorocznej edycji FŚ. Takie inwestycje zrealizują również Będzin oraz Siewierz, a także Bojszowy i Tychy. W tym pierwszym przypadku chodzi o rewitalizację obszaru doliny rzek Przemszy oraz Brynicy w ramach Zagłębiowskiego Parku Linearnego, a w drugim – opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury łączącej dwie oczyszczalnie ścieków – wylicza.

Dotacja z Funduszu Solidarności, jaką Piekary i Radzionków otrzymały na realizację tej inwestycji, wynosi ponad 3,4 mln złotych i stanowi prawie 75 proc. jej szacowanej wartości. Budowa drogi łączącej ul. Podmiejską w Piekarach i ul. Szybową w Radzionkowie zakończy się w grudniu tego roku. Do tego czasu powstanie tam asfaltowa jezdnia o długości ok. 567 metrów, ścieżka rowerowa oraz chodnik dla pieszych. Wykonana również zostanie kanalizacja deszczowa, a przy drodze zostanie zainstalowane oświetlenie.

– Po raz kolejny udało nam się pozyskać środki na realizację zaplanowanej inwestycji, sięgając po fundusze zewnętrzne – mówi Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich.

– Tym razem skorzystaliśmy z możliwości, jaką daje nam przynależność do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na budowę nowej drogi powiatowej łączącej ulicę Podmiejską w Piekarach Śląskich z ulicą Szybową w Radzionkowie, wspólnie udało nam się pozyskać ponad 3,4 mln złotych z metropolitalnego Funduszu Solidarności. To ogromny zastrzyk finansowy dla obydwu miast, a zaoszczędzone w ten sposób środki będą mogły zostać przeznaczone na inne cele – dodaje.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się razem z Piekarami Śląskimi przygotować wspólny projekt, tak bardzo istotny dla obu naszych  gmin –  zaznacza z kolei Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa.

– Co warte podkreślenia, będzie to pierwsza inwestycja dwóch samorządów realizowana w ramach Funduszu Solidarności. Jestem przekonany, że w przyszłości inwestycja ta przyczyni się do poprawy układu komunikacyjnego w naszym mieście, w rejonie tzw. „Górki”– mówi.

Prezydent Piekar Śląskich podkreśla również, że realizacja tej inwestycji jest szczególnie istotna z punktu widzenia przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, którzy działają, bądź planują rozpoczęcie działalności w obrębie piekarskiej strefy ekonomicznej. To właśnie w jej sąsiedztwie powstanie nowa droga. Lepsze skomunikowanie Piekar Śląskich i Radzionkowa, poprzez wykorzystanie niezagospodarowanego do tej pory terenu, zwiększy atrakcyjność piekarskiej strefy oraz podniesie jej potencjał gospodarczy.

Sami mieszkańcy również odczują znaczącą różnicę. Budowa nowej drogi pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu w dwóch newralgicznych punktach, które w godzinach szczytu często się korkują. Mowa o skrzyżowaniu ulicy Podmiejskiej z DW911, a także ulicy Pod Lipami z DW911. Nowa droga, w połączeniu z przebudową jednego z wyżej wspomnianych skrzyżowań (inwestycja również realizowana w ramach Funduszu Solidarności), to kompleksowe działanie, które ma na celu udrożnienie tak zwanego „wąskiego gardła” w tym rejonie.