image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Projekt przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną podzielono na 5 etapów. Zaczęto od budowy nowej wiaty przystankowej.


W pierwszej kolejności przystąpiono do robot rozbiórkowych, które objęły istniejącą wiatę, część istniejącej nawierzchni zatoki autobusowej oraz chodnik biegnący wzdłuż wiaty przystankowej.

Nową wiatę  posadowiono na żelbetowych ławach fundamentowych, ściany wymurowano z czerwonej cegły klinkierowej, natomiast pozostałą część konstrukcji stanowi szkielet drewniany składający się ze słupów, podwalin i zastrzałów. Szkieletową konstrukcję wypełnia przeszklenie ze szkła bezpiecznego hartowanego, laminowanego. Dach pokryty został dachówką karpiówką ceramiczną w naturalnym czerwonym kolorze. Obiekt wyposażono w ławki drewniane, tablicę rozkładu jazdy oraz oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. W posadzce poczekalni wykonano instalacje grzewczą przeciwoblodzeniowej.  Rozbudowana nowa część wiaty przystankowej wyposażona jest w stojaki rowerowe oraz oświetlenie. W ramach drugiego etapu wiatę doposażono w kabinę sanitarną dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W kolejnym etapie przystąpiono do zagospodarowania terenu przyległego do wiaty, z przebudową zatoki przystankowej, ciągów pieszo-rowerowych i założeniem zieleńców.

Równocześnie realizowano parking przy węźle przesiadkowym wraz z dojazdami, dojściami oraz miejscem pod stację rowerów metropolitalnych.

Ponadto, pomiędzy ul. Plichtowicką zjazdem na ul. Kobiórską w kierunku centrum, w ramach projektu wykonano I etap ścieżki rowerowej, która w przyszłości ma połączyć Kobiór z Tychami. Wartość projektu wyniosła 1 411 260,20 zł, z czego 1 199 571 zł to dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.