image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Jak można się było spodziewać kwota dotacji na 2019 rok jest znacznie mniejsza niż w roku ubiegłym. W bieżącym roku możemy liczyć na kwotę dofinansowania 600 tysięcy złotych.

Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zgromadzenie GZM tegoroczne środki można miedzy innymi przeznaczyć na:

Termomodernizację obiektów należących do gminy. W ramach tego zadania planujemy wykonać wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku starej szkoły przy ul.Rodzinnej 97 wraz wymianą ogrzewania na nieemisyjne.

Poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. W ramach tego zadania planujemy wykonać wymianę 241 opraw sodowych gminnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie „ledowe”. Zwiększy to dwukrotnie natężenie oświetlenia i zmniejszy o prawie połowę koszty energii elektrycznej.

Ponadto Miasto Tychy odstąpiło naszej gminie część funduszu solidarnościowego w kwocie 711 tysięcy na wykonanie kolejnego etapu ścieżki pieszo-rowerowej  łączącej Kobiór z Tychami.
W związku z powyższym planujemy w tym roku wykonać odcinek ścieżki od granicy lasu do drogi Książęcej, odcinek ścieżki łączący ul.Kwiatową z ul. Wróblewskiego oraz dokończenie połączenia węzła przesiadkowe-go z ul. Łukową po trasie tzw.Starodroża.

W dniu 4 kwietnia br. zostały złożone wnioski o dofinansowanie i jeżeli będą one zaakceptowane przez Zarząd Metropolii i przyjęte przez Zgromadzenie GZM zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.