image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dotacje dla mieszkańców do odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1.3 RPO WSL 2014-2020.

Zainteresowanie gmin dotacjami było tak duże, że 10-krotnie przekroczyło dostępną pulę. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały zaledwie 4 duże wnioski (3 grantowe, 1 niegrantowy) na ponad 100 złożonych w konkursie.

Wniosek Gminy Pilchowice został wysoko oceniony, jednak nie uzyskał dofinansowania, z powodu zbyt małej ilości środków. Żadna z gmin naszego powiatu nie otrzymała dofinansowania.

Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego >>TUTAJ<<

Źródło: pilchowice.pl