image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ponad 220 rodzin z Rudy Śląskiej sprawuje pieczę zastępczą nad prawie 400 dziećmi. Okazją do ich integracji był doroczny festyn, który został zorganizowany w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny.

Każde dziecko powinno być wychowywane w rodzinie – mówiła prezydent Grażyna Dziedzic. – Chylę czoło przed rodzinami, w których znajdują miejsce dzieci, które przeżywają wielką stratę. Cieszę się, że wśród rudzian nie brakuje ludzi wielkiego serca i wrażliwości – dodała.

Podczas wydarzenia nie zabrakło atrakcji, występów artystycznych, gier czy dmuchańców. Ogłoszono również konkurs na hasło promocyjne kampanii „Zostań Rodziną Zastępczą”. Ma ono zachęcić nowe osoby do pełnienia tej funkcji.– Dziecko nie potrzebuje wielkich słów o miłości, chce czuć, że jest kochane – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
– Kierując się tym właśnie mottem, staramy się pozyskiwać kandydatów, aby każde potrzebujące miłości dziecko mogło jej doświadczyć w rodzinie zastępczej. Taka rodzina to bezpieczna przystań dla dzieci oczekujących na adopcję lub powrót do rodziny naturalnej
– podkreśla.

Według danych z 31 grudnia 2018 roku Rudzie Śląskiej opiekę nad 398 dziećmi sprawuje 221 rodzin zastępczych. Najliczniejszą grupę stanowią rodziny spokrewnione, których jest 153. Z kolei rodzin niezawodowych jest 50, a rodzin zastępczych zawodowych – 18, w tym trzy pełnią funkcję pogotowia rodzinnego. Warto dodać, że rodziny zastępcze spokrewnione ustanawia według bieżących potrzeb sąd. Rudzki MOPS stara się również pozyskać przynajmniej jedną nową rodzinę zastępczą zawodową w roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej stale poszukuje osób, które chcą zostać rodzicami zastępczymi. – Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Działu Pieczy Zastępczej, gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 pracownicy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego – mówi Izabela Koziarczyk – Paździor, kierownik działu.

Źródło: UM Ruda Śląska