image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach wzbogaciła się o specjalną przyczepę z agregatem prądotwórczym o mocy 100 kVA.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Źrodło: www.bojszowy.pl.