image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zmiana w kryteriach naboru do żłobków miejskich, zgodnie z zarządzeniem prezydenta Katowice Marcina Krupy, będzie obowiązywać już od 1 września. Dokument podpisany przez prezydenta wprowadza w życie zapisy uchwały Rady Miasta Katowice, która została podjęta w kwietniu tego roku. Podczas rekrutacji do żłobka dzieci, które zostały zaszczepione otrzymają 50 pkt.

– Zdrowie maluszków jest dla nas wszystkich kluczowe, a pseudonaukowe wywody antyszczepionkowców stwarzają realne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Dlatego poleciłem przygotować projekt dotyczący rekrutacji do katowickich żłobków, który został przyjęty przez Radę Miasta w kwietniu, a od września wejdzie w życie. Zaznaczam, że oczywiście jeśli – wyłącznie ze względów medycznych – były przeciwwskazania do szczepienia dziecka to będziemy uwzględniać takie przypadki – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wprowadzenie kryterium szczepień ma na celu promowanie ochrony zdrowia dzieci oraz motywowanie rodziców do profilaktyki szczepień zdrowotnych. – W związku z wprowadzeniem z dniem 1 września dodatkowego kryteriumw systemie naboru dzieci do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, rodzice zostaną poproszeni o pilną aktualizację złożonego wniosku do żłobka – zwraca uwagę Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej i dodaje, że w przypadku pytań rodzice mogą się kontaktować z dyrekcją żłobka.

Dodatkowe punkty dla katowiczan

Wprowadzenie 50 punktów za szczepienie dzieci jest kolejną zmianą dotyczącą naboru do katowickich żłobków. Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku prezydent Marcin Krupa podjął decyzję, by podczas rekrutacji szczególnie premiować mieszkańców Katowic.

– Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek – to podczas ubiegania się o miejsce w żłobku przyznamy dodatkowych 50 punktów na dziecko. Jeżeli ktoś w Katowicach płaci podatki – to te środki możemy przeznaczać później na budowę nowych placów zabaw, rewitalizację skwerów osiedlowych lub inne ważne dla katowiczan inwestycje. Z drugiej strony zakładam, że takie działanie będzie zachętą dla osób, które w Katowicach już mieszkają – by także tutaj się zameldowały – mówi prezydent Marcin Krupa.

Punkty w rekrutacji można zdobyć m.in. za:

  • Dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też zostały zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych – 50 pkt
  • Dzieci, których co najmniej jeden rodzic lub opiekun prawny jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach lub II Urzędzie Skarbowym w Katowicach – 50 pkt
  • Dziecko na stałe zamieszkałe na terenie miasta Katowice – 50 pkt
  • Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego, pracującego, studiującego, uczącego się w trybie dziennym – 20pkt
  • Dziecko, którego rodzice/ opiekunowie prawni oboje pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym – 18 pkt
  • Dziecko rodziców/opiekunów prawnych, wobec których obojga orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź równoważny stopień niepełnosprawności – 15 pkt

Coraz więcej żłobków w Katowicach

Dla wielu rodzin jednym z wyznaczników wysokiej jakości życia w każdym mieście jest możliwość posłania dzieci do żłobka i przedszkola. Czynnik ten ma także duże znaczenie przy wyborze miejsca stałego zamieszkania. Przez ostatnie 4 lata ilość miejsc w publicznym Żłobku Miejskim w Katowicach wzrosła o 52% – z 619 do 941. Tylko w tym roku powstało 20 dodatkowych miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A, a od 1 września o osiem kolejnych miejsc powiększy się oddział Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9.

Katowice są także jednym z niewielu miast w Polsce, które w szerokim zakresie dofinansowuję opiekę dla dzieci w żłobkach niepublicznych – a w 2018 roku zwiększono wysokość dofinansowania do pobytu katowickich dzieci w żłobkach niepublicznych z kwoty 400 zł na 600 zł miesięcznie. Na terenie Katowic zarejestrowanych jest łącznie 28 żłobków niepublicznych oraz dwa kluby dziecięce, które łącznie posiadają 1113 miejsca dla dzieci w wieku do lat 3.

Poniższa tabela przedstawia wzrost liczby miejsc w żłobkach w Katowicach w ostatnich latach.

RokLiczba oddziałów żłobkaŁączna ilość miejsc w żłobku
201410619
201510619
201611789
201711789
201813921
201913941 (+8 od 1.09.2019)

Źródło: katowice.eu