image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

List intencyjny o wsparciu organizacji I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej oraz Targów „Silver Silesia”, które odbędą się w dniach 8 i 9 października 2019 roku w Arenie Gliwice, podpisali w piątek (23 sierpnia) Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) oraz Izabela Domogała, członek zarządu Województwa Śląskiego. Współpraca ma dotyczyć wsparcia w zakresie transportu na organizowane przez Województwo Śląskie wydarzenie.

W Gliwicach na odwiedzających będą czekać liczne atrakcje, w tym możliwość lepszego poznania oferty usług skierowanych bezpośrednio dla seniorów, warsztaty i porady. 

Metropolia chce m.in. zapewnić bezpłatne przejazdy na miejsce targów z i na gliwicki dworzec PKP. Szczegóły zaangażowania GZM mają zostać wypracowane w najbliższym czasie.

– Metropolia przyjazna seniorom, to jedno z naszych priorytetowych zadań, które zostało ujęte w programie działań strategicznych GZM do 2022 roku – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Metropolii.

– Naszym celem jest opracowanie standardów dla różnych form aktywności seniorów. Podczas konferencji „Silver Silesia” chcemy wsłuchiwać się w głos seniorów, aby w przyszłości móc podejmować skuteczne działania związane z podnoszeniem jakości i komfortu życia starszych mieszkańców Metropolii – dodaje. 

– Województwo Śląskie po raz pierwszy organizuje konferencje i targi na rzecz seniorów, którzy stanowią niezwykle ważną część naszego społeczeństwa.  Osiągnięta dzisiaj współpraca pozwoli nam na wypracowanie wspólnych działań dotyczących aktywizacji społecznej seniorów, a przede wszystkim zapewni seniorom możliwość bezproblemowego dotarcia na planowane wydarzenia – zaznaczyła członek zarządu Izabela Domogała.

Przypomnijmy, że w maju br. swoje prace zainaugurował metropolitalny zespół do spraw polityki senioralnej. W jego skład weszli przedstawiciele rad seniorów, organizacji pozarządowych, samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych z Metropolii, działających na rzecz seniorów. 

Zadaniem zespołu jest wypracowanie standardów dla działań miast i gmin GZM oraz koncepcji wdrożenia usług na rzecz starszych mieszkańców GZM. Jego prace koncentrują się na działaniach uzupełniających inicjatywy, które podejmowane są na rzecz seniorów oraz na promocji dobrych praktyk miast i parterów z obszaru Metropolii.

Podczas podpisania listu intencyjnego przewodniczącemu GZM towarzyszyła szefowa metropolitalnego zespołu do spraw polityki senioralnej – Urszula Polubiec, która na co dzień jest przewodniczącą Rady Seniorów w Tychach.

Więcej o „Silver Silesia” na stronie internetowej wydarzenia: www.silversilesia.pl.