image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Osiedle Politechnika w Gliwicach, katowickie Zawodzie oraz sosnowiecka Pogoń – to trzy strefy akademickie, które zostały włączone do międzynarodowego pilotażu aplikacji MUV (Mobility Urban Values). Aplikacja ma na celu zachęcenie mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do przesiadki z samochodów na komunikację miejską, rowery czy po prostu – do pieszych spacerów. Użytkownicy będą zdobywać punkty, za które otrzymają ciekawe nagrody. Turniej Miast Zrównoważonych rozpocznie się 23 września.

Europejskie miasta coraz mocniej stawiają na zrównoważoną mobilność. Ale jak przekonać mieszkańców do przesiadki z prywatnych samochodów na inne środki komunikacji bądź zachęcić do spacerów? Właśnie na to wyzwanie ma odpowiadać aplikacja MUV, która powstała w ramach europejskiego programu badawczo-rozwojowego Horyzont 2020.

– System ma podnosić świadomość obywateli na temat środowiska miejskiego w którym żyją, a także promować przejście na bardziej zrównoważone i zdrowe wybory związane z przemieszczaniem się po mieście – tłumaczą twórcy MUV.

Zostań sportowcem na własnej arenie

Aplikacja działa w myśl zasady, że dana dzielnica staje się areną sportową, a mieszkaniec – sportowcem. MUV oparty jest na zasadzie grywalizacji: śledzi trasy użytkowników i przyznaje im punkty za zastosowanie zasad „zrównoważonej mobilności”. Co kryje się pod tym pojęciem? Chodzi o wszelkie działania, które zredukują liczbę samochodów wyjeżdżających na ulice miast, a co za tym idzie – zmniejszą emisję zanieczyszczeń i poprawią zdrowie mieszkańców.

Aplikacja MUV przyzna punkty za każdym razem, gdy użytkownik zamiast samochodu prywatnego wybierze spacer, jazdę na rowerze albo środek publicznego transportu zbiorowego. Pod koniec gry – która w fazie pilotażowej potrwa kilka miesięcy – najlepsi użytkownicy otrzymają ciekawe nagrody, np. bilety miesięczne na podróżowanie komunikacją miejską. Do projektu mogą się także przyłączać kolejne podmioty, jak sklepy czy restauracje, które będą chciały zaoferować np. zniżki dla użytkowników o największej liczbie punktów.

Pilotaż w trzech miastach Metropolii

Do pilotażowego udziału w projekcie zaangażowano trzy obszary akademickie z miast Metropolii. W Gliwicach wybrano południową część miasta, w której znajduje się centrum naukowo-dydaktyczne Politechniki Śląskiej. W Katowicach pilotaż obejmie dzielnicę Zawodzie, gdzie zlokalizowany jest Uniwersytet Ekonomiczny. Z kolei w Sosnowcu do grywalizacji włączono dzielnicę Pogoń, która koncentruje tamtejsze życie akademickie, m.in. dzięki wydziałom Uniwersytetu Śląskiego.

Choć pilotaż będzie prowadzony w dzielnicach akademickich, jego adresatami nie będą wyłącznie studenci, lecz wszyscy mieszkańcy. Projekt MUV wystartuje we wrześniu 2019 r. i będzie prowadzony również w wybranych dzielnicach Amsterdamu (Holandia), Barcelony (Hiszpania), Gandawy (Belgia), Helsinek (Finlandia), Fundão (Portugalia) oraz Palermo (Włochy). W projekt zaangażowane są także wybrane dzielnice miast stowarzyszonych, takich jak: Ostenda (Belgia), Rzym (Włochy), Šabac (Serbia), Teresin (Brazylia) oraz Veszprém (Węgry).

Więcej na temat aplikacji MUV: https://www.muv2020.eu/