image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zorganizowana przez Muzeum Zagłębia w Będzinie wystawa „Subtelny powiew piękna”, przypomni widzom o dawnym i nieodłącznym atrybucie kobiety, jakim był wachlarz.

Niegdyś kobiety (…) bez wachlarza nigdy nie były w drodze i na przechadzce, a nawet w domach zasłaniały się nim od słońca i chłodziły powiewaniem onego, kiedy były tańcem lub inną, jaką agitacją zmordowane (…).

W Pałacu Mieroszewskich zostanie wyeksponowane kilkadziesiąt wachlarzy począwszy od końca XVIII do połowy XX wieku.

Dzięki uprzejmości Towarzystwa Naukowego Płockiego wydruki plansz
z francuskiej Encyklopedii Sztuk i Rzemiosł z XVIII pod redakcją Denisa Diderota przybliżą odbiorcom skomplikowany proces wytwarzania wachlarzy.

Zwiedzający też odkryją, obecnie zapomnianą „mowę wachlarzy”, czyli wykaz znaczeń ułożenia przez kobietę wachlarza. Taki sekretny język informował wybranka o zamiarach i uczuciach płci pięknej.

Na wystawie będzie można podziwiać wachlarze będące dziełami sztuki, jak i wachlarze reklamowe oraz sceniczne.

Ciekawostką będzie prezentacja wachlarzy z autografami m.in. Heleny Modrzejewskiej, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Wyspiańskiego.

Warto też zwrócić uwagę na eksponaty, o których niepowtarzalności decyduje przynależność do najwybitniejszych artystek polskiej sceny dramatycznej i operowej XIX i XX wieku.

Udostępnione piękne, nieodłączne atrybuty dam z minionych epok pochodzą ze zbiorów Muzeum Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce.

Zapraszamy na wystawę od 28.09. do 1.12.2019 roku do Pałacu Mieroszewskich, Będzin ul. Gzichowska 15.