image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W trosce o dobro mieszkańców i ochronę środowiska psarski samorząd realizuje proekologiczny program, który zakłada usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Psary. Do tej pory szkodliwe odpady zostały odebrane z 46 posesji mieszkańców.

Mieszkańcy mogli wnioskować o dofinansowanie na odbiór, transport na składowisko i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, które są magazynowane na ich posesjach, demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachów lub dodatkowo odtworzenie pokrycia dachowego.

Do tej pory zakończona została pierwsza część tego przedsięwzięcia, w ramach której odebrano łącznie 22,8 ton szkodliwych odpadów z 22 posesji. W trakcie realizacji jest natomiast druga. Dotychczas zdemontowano, odebrano i unieszkodliwiono azbest z 7 dachów, a 17 dodatkowo odtworzono. Planowany jest jeszcze 1 demontaż oraz 6 demontaży i odtworzeń, które zgodnie z harmonogramem zostaną przeprowadzone w 2020 roku.

– Bardzo się cieszę, że gmina Psary bierze udział w proekologicznych programach, z których mogą skorzystać mieszkańcy. Po wielu latach znajdujący się na naszym dachu azbest został zdemontowany i unieszkodliwiony, a pokrycie dachowe odtworzone. A co najważniejsze wszystkie prace zostały przeprowadzone bardzo sprawnie – mówi Marek Trzcionka, beneficjent programu.

Warto wspomnieć, że realizacja programów jest możliwa dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota inwestycji wynosi 1 mln 65 tys zł, z czego psarski samorząd pozyskał blisko 720 tys. dofinansowania. Mieszkańcy, który złożyli wnioski mogli otrzymać dotację sięgającą 85% kosztów, czyli nawet 27 tys. zł.

Dzięki programowi odebrano w tym roku m.in. 22,8 ton azbestu magazynowanego na posesjach mieszkańców