image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W Piekarach Śląskich zorganizowane zostały uroczyste obchody związane ze 101 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji na terenie miasta odbywały się uroczystości z udziałem władz miasta.

Uroczystości z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się pod pomnikiem “Ku czci poległych o wolność i demokrację w latach II Wojny Światowej” w Parku Trzech Bohaterów w Brzozowicach-Kamieniu. W miejscu tym władze miasta, radni Rady Miasta, przedstawiciele piekarskich służb mundurowych, szkół, spółek, stowarzyszeń oraz instytucji miejskich złożyli pamiątkowe wiązanki kwiatów, by oddać hołd żołnierzom poległym w walce o wolną Polskę. Następnie piekarzanie oraz zaproszeni goście uczestniczyli w Mszy Świętej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej koncelebrowanej w intencji Ojczyzny i mieszkańców Piekar Śląskich z udziałem pocztów sztandarowych, kompanii honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, Orkiestry Wojskowej z Bytomia oraz chóru Polonia-Harmonia.

Po uroczystej mszy zebrani przemaszerowali pod pomnik “Ku czci poległych w walkach o społeczne i narodowe wyzwolenie” w Parku Wolności w Szarleju. Oficjalnej części obchodów towarzyszyła wojskowa asysta honorowa 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz Orkiestra Wojskowa z Bytomia. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego przemówienie okolicznościowe wygłosiła Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.

-Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości mamy już za sobą. Jednak tu, w Piekarach, na Górnym Śląsku, uczestnicząc w jubileuszowym Roku Powstań Śląskich wciąż pozostajemy w podniosłym nastroju i trwamy w atmosferze święta. Nasza obecność na dzisiejszej uroczystości dowodzi, że odczuwamy silną więź ze swą historią. Wystarczy tylko spojrzeć na mapę naszych – piekarskich – miejsc pamięci. Oczywistym obowiązkiem jest ową pamięć pielęgnować. Dlatego przecież park, w którym się znajdujemy, nazwaliśmy Parkiem Wolności. Dlatego rokrocznie gromadzimy się pod tym pomnikiem. Dlatego składamy kwiaty w Parku Trzech Bohaterów, wspominając tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza straconych harcerzy. Upamiętniliśmy pomnikiem naszego Śląskiego Wernyhorę, Wawrzyńca Hajdę. Apel pamięci, który za chwilę wybrzmi przywoła śląskich bohaterów wolności-mówiła w trakcie swojego przemówienia Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj. W tym roku nie zabrakło wielu nawiązań do symbolu miasta – Kopca Wyzwolenia, bo właśnie on znajduje się na okolicznościowej monecie, która trafiła do obiegu 7 listopada, a dziś – w Święto Niepodległości – promowana była w naszym mieście. -Dziś chciałabym zwrócić Państwa uwagę na miejsce szczególne: Kopiec Wyzwolenia. Góruje on nad okolicą niczym dumny kurhan dawnych wojowników. Do głębi przeniknięty jest symboliką, upamiętniając zarazem przemarsz husarii Jana III Sobieskiego w drodze po wiktorię wiedeńską, powstania śląskie oraz wkroczenie wojsk polskich na Górny Śląsk w 1922 roku. Tak jak piekarska bazylika, Kopiec stanowi wspólne dzieło wszystkich mieszkańców Piekar Śląskich. Ale i więcej nawet, bo jego idea przekroczyła daleko granice naszego lokalnego świata. Świadczy o tym najlepiej Złota Księga – swoisty pamiętnik budowy, zawierający wpisy wielkiej rzeszy osób, zaangażowanych w pracę przy jego powstaniu. Spośród tych licznych budowniczych wymienić wypada największych entuzjastów, którzy podjęli ideę Wawrzyńca Hajdy: powstańców śląskich, wiernych obrońców swej ojcowizny. Dodajmy jeszcze, że Kopiec usypany został z ziemi, pochodzącej ze wszystkich stron Polski, z ziemi uświęconej krwią bohaterów, z najważniejszych mogił i pomników chwały naszego narodu. Polityka pamięci staje się solidnym fundamentem dalszego rozwoju. Cieszę się zatem, że w Roku Powstań Śląskich doczekaliśmy się odsłonięcia w Warszawie pomnika wielkiego Ślązaka, Wojciecha Korfantego, będącego także, jak wiemy, gorącym orędownikiem budowy naszego Kopca. Jednocześnie Narodowy Bank Polski wydał monetę okolicznościową z wizerunkiem Kopca Wyzwolenia. Niechaj przypomina nam ona, że, jak napisano w Akcie erekcyjnym monumentu, Kopiec ten stanowi pracę ludu śląskiego i przekazuje tradycję bohaterskich powstań śląskich-dodała Prezydent, kontynuując przemowę. Po tym, jak wybrzmiały słowa Prezydent Miasta, odczytany został apel pamięci. Odczytał go porucznik Adam Kasza z 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, po czym rozległa się salwa honorowa. Następnie przystąpiono do składania kwiatów pod pomnikiem poświęconym bohaterom, którzy poświęcili swe życie, walcząc o ojczyznę. Dzisiejsze uroczystości zakończyły się w Miejskim Domu Kultury, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie monety z wizerunkiem Kopca Wyzwolenia, którą na ręce Prezydent Piekar Śląskich Sławy Umińskiej-Duraj złożył Grzegorz Bomba, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Katowicach, któremu towarzyszył zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Katowicach Mariusz Siembiga. Po uroczystości tej nastąpił występ duetu smyczkowego Queens od Violin, który przedstawił znane i lubiane utwory muzyczne z różnych epok.