image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W poniedziałek, 25 listopada br., odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów i nagród dla świętochłowickich uczniów. Przy okazji wydarzenia swoje umiejętności mogli zaprezentować najbardziej uzdolnieni świętochłowiczanie. 

Tegoroczni laureaci Stypendium Prezydenta Miasta oraz wyróżnieni do Nagrody Prezydenta zostali rekomendowani przez komisję powołaną stosownym zarządzeniem. Komisja na podstawie sformułowanych zasad oceniała wnioski złożone z uwzględnieniem kryteriów takich jak: średnia ocen, znaczące osiągnięcia i sukcesy oraz publikacje prac własnych.

W roku 2019 r. Prezydent Miasta Świętochłowice przyznał 41 stypendiów, tj.:

  • 27 uczniom/absolwentom szkół podstawowych,
  • 6 absolwentom gimnazjów,
  • 5 uczniom szkół ponadpodstawowych
  • 3 studentkom.

Dodatkowo zostały przyznane nagrody Prezydenta Miasta osobom i zespołom, które godnie reprezentowały placówki oświatowe naszego miasta w konkursach:

  • w dziedzinie nauka – przyznano 6 nagród indywidualnych i 2 zespołowe,
  • w dziedzinie kultury i sztuki – przyznano 10 nagród indywidualnych i 1 zespołową;
  • w dziedzinie sportu – 7 nagród indywidualnych i 5 zespołowych.