image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Bobrowniki w 2019 roku przeznaczyła spore środki na realizację wielu inwestycji. Wśród nich znalazły się prace w zakresie infrastruktury drogowej, publicznej oraz inwestycje w obiekty szkolne. Nie zabrakło jednak wielu przedsięwzięć poprawiających jakość życia mieszkańców, takich jak budowa placów zabaw czy odnawialne źródła energii.

W każdej z miejscowości zostały doposażone place zabaw. Większość zadań została zrealizowana dzięki środkom zewnętrznym, o które Gmina skutecznie aplikuje. Wójt Gminy Małgorzata Bednarek podkreśla, że w każdej miejscowości udało się poprawić infrastrukturę i tym samym przyczynić do polepszenia standardu życia mieszkańców Gminy Bobrowniki. Nasi mieszkańcy mogą cieszyć się dzięki niezwykle wysokim środkom zewnętrznym czyli dotacjom zarówno z Unii Europejskiej jak i budżetu państwa. W tym roku budowaliśmy kanalizację, oświetlenie, drogi – na część z tych zadań gmina ma podpisane umowy wieloletnie. Jednak wiele wyzwań przed nami i o ich powodzenie dbają pracownicy Urzędu pozyskując kolejne pieniądze z zewnątrz. W tym roku kwota uzyskanych dotacji to około 9. milionów złotych, ale rok się jeszcze nie skończył, podkreśla Wójt Gminy Małgorzata Bednarek.

A jak pokrótce wyglądają przyznane dotacje: Gmina Bobrowniki pozyskała dofinansowanie na budowę nowych placów zabaw ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę 399 790,48 zł z czego dofinansowanie ze środków FRKF wynosi 190 800,00 zł. Nowe place zabaw z siłowniami zewnętrznymi i strefami relaksu i gier stanęły już przy szkołach w Bobrownikach, Dobieszowicach i Siemoni, a także w centrum Rogoźnika. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 60. tysięcy złotych pozwoli to na wymianę starych elementów zabawowych na nowe. Dzięki tym dwóm zadaniom stworzone zostały ogólnodostępne tereny rekreacji i odpoczynku. W każdej miejscowości powstały urządzenia sprawnościowe, siłowe dla dzieci i młodzieży.

Niebawem powstanie Gminna Rada Seniorów. To właśnie dla srebrnego pokolenia powstało Centrum Usług Społecznych pn. Bobrownicki nawigator seniora. Na to zadanie gmina pozyskała niespełna czterysta tysięcy złotych. Do Klubu Seniora może zapisać się każdy mieszkaniec naszej gminy, który ukończył 55. rok życia.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji, na terenie całej gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem i estetyką mienia gminnego. Wykonano szereg robót polegających na równaniu dróg, odmulania rowów, wykonywania przepustów na drogach gminnych, wymianie wiat przystankowych. Nowe drogi na nowo powstałych osiedlach są priorytetem. Na ten cel udało się pozyskać niespełna 1,5. miliona złotych. Z nowych nawierzchni korzystać będą wkrótce mieszkańcy Wymysłowa na ulicy Prusa, a także Rogoźnika na ulicy Polnej i Diamentowej. W Sączowie na ulicy Słonecznej również powstanie nowa droga, która zostanie dofinansowana w wysokości 130. tysięcy złotych ze środków zewnętrznych. To informacja z ostatniej chwili.

Wykonano także kilka projektów dotyczących rozbudowy oświetlenia ulicznego. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Metropolitarnego zamontowano 55 lamp hybrydowych. Całkowity koszt inwestycji to 931 540 zł i obejmie on 3 miejscowości. Dwie szkoły w naszej gminie zostały wyposażone w profesjonalny sprzęt dydaktyczny, dzięki pozyskanym środkom w ramach realizowanego projektu Zielona Pracownia, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sporo środków własnych zostało także przeznaczone na bieżące remonty obiektów szkolnych. Gmina Bobrowniki starała się o dofinansowanie szkół w kwestii rozwoju zainteresowań i kompetencji uczniów, pomocy dydaktycznych. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych na oświatę ma opiewać na kwotę ponad milion złotych. Na budynkach użyteczności publicznej powstaną instalacje Odnawialnych Źródeł Energii, których wartość dofinansowania wynosi ponad 1 milion 800 tysięcy złotych.

Najważniejsza inwestycja, czyli budowa hali widowiskowo – sportowej niebawem się rozpocznie. 9 października, Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka oraz Wójt Gminy Bobrowniki – Małgorzata Bednarek, podpisali umowę na dofinansowanie. Gmina otrzymała aż 2,5 mln. zł. Inwestycja znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej i jej realizacja planowana jest do 2021 roku.

Rok 2019 zdecydowanie możemy określić pozytywnym czasem pod kątem rozwoju gminy – podkreśla Wójt Małgorzata Bednarek. Mimo różnych trudności udało się zrealizować wiele dobrego dla mieszkańców naszej Gminy. Każda z wykonanych inwestycji kosztowała dużo pracy, zarówno pracowników Urzędu, sołtysów, wykonawców oraz instytucji współpracujących. I za tą pracę oraz dobrą współpracę na rzecz Gminy Bobrowniki serdecznie Wszystkim dziękuję. (ps)