image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, Prorektor ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz prof dr. hab. inż. Marek Cała Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej podpisali dziś /8 stycznia/ w Krakowie porozumienie o współpracy naukowo-badawczej.

Na mocy porozumienia pracownicy naukowi i studenci AGH oraz urzędnicy będą prowadzić wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w obszarze zrównoważonego rozwoju Bytomia, ochrony jego środowiska i zasobów materialnych.

Porozumienie, które zawarliśmy z tą nowoczesną krakowską uczelnią jest dla naszego miasta dużą wartością, bo umożliwia nam czerpanie w wiedzy i doświadczenia naukowców, którego potrzebują miasta takie jak Bytom, których tożsamość nierozerwalnie związana jest z przemysłem ciężkim. Trwa rewitalizacja Bytomia, ale to bardzo trudny i złożony proces. Wierzę, że to porozumienie da nam wsparcie merytoryczne – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Zagadnienia te dotyczą nie tylko kwestii związanych z zarządzaniem kryzysowym, badaniami zjawisk charakterystycznych dla miast pogórniczych borykających się z całym wachlarzem niekorzystnych następstw prowadzonej eksploatacji węgla.

Górnictwo odcisnęło piętno w tym mieście, ale jestem przekonany, że tak jak niegdyś AGH prowadziła szereg badań nad udoskonaleniem górnictwa, tak teraz, kiedy musimy znaleźć dla Bytomia nową drogę, uczelnia będzie miała swój wkład w czynnym procesie rewitalizacji naszego miasta
– mówi prezydent.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest nowoczesną uczelnią publiczną rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami w kraju, Europie i na świecie. Priorytetem Uczelni jest realizacja zadań wkomponowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie – badania naukowe – innowacje.