image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2020”.

Celem zadanie jest zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w formie wsparcia.

Odbiorcy będą 

  • osoby/rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych;
  • osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej;
  • inne osoby wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach na podstawie imiennych list;
  • w okresie realizacji zadania pomoc przewidziana zapisami Programu zostanie skierowana do około 1500 osób.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 17.02.2020r. do 31.07.2020 roku.

Pliki do pobrania