image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej otwarto Pracownię Nowoczesnych Systemów Prowadzenia Ruchu Kolejowego. Będą w niej prowadzone m.in. badania służące poprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Jest to najnowocześniejsza tego typu pracownia w Polsce.

Pracownia została wyposażona m.in. w 6 komputerowych stanowisk sterowania ruchem kolejowym i stanowisko nadzoru. Będzie służyła kształceniu studentów, prowadzeniu studiów podyplomowych i kursów oraz szkoleniu i sprawdzaniu umiejętności pracowników prowadzących ruch kolejowy. Podczas zajęć będą oni mogli korzystać także z makiety w skali H0 (czyli 1:87), na której znajdują się 4 przejazdy kolejowe, 255 semaforów, 115 zwrotnic, 12 posterunków ruchu, 3 posterunki odgałęźne, 1 mijanka oraz 2 wiadukty i 8 stacji. Jednocześnie można prowadzić ruch dwunastu pojazdów szynowych.

– Wyposażenie pracowni jest tożsame z obecnie wykorzystywanym przez pracowników prowadzących ruch kolejowy na szlaku wyposażonym w najnowszą aparaturę. W ten sposób będziemy mogli kształcić najnowocześniej w kraju, realizując swoją misję uczelni badawczej. Pracownia pozwoli studentom trenować działania, które będą w przyszłości podejmować w swojej pracy zawodowej – wyjaśnia prof. Bogusław Łazarz, prorektor Politechniki Śląskiej ds. Ogólnych.

Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu Studenci Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej studenci będą nabywali praktyczne umiejętności prowadzenia ruchu pociągów, obsługi systemów sterowania ruchem i sygnalizacji kolejowej. Podczas zajęć otrzymają tablety do sterowania pojazdami.

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Piotr Folęga, dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Aleksander Drzewiecki, prezes Kolei Śląskich Sp. z o.o. (mf)