image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rozpoczęto roboty związane z przebudową ul. Ceramiki w Kozłowej Górze.

Dotąd, w ramach prowadzonych prac, wykonano wycinkę kolidujących z przebudową drzew oraz usunięto starą nawierzchnię z „trylinki”. Wykonano również przekopy kontrolne istniejącego uzbrojenia pozwalające wykonać dalsze roboty związane z wykonaniem koryta drogi. Obecnie są realizowane roboty związane z korytowaniem i budową nowej kanalizacji deszczowej. Krzysztof Turzański, I Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wyjaśnia, że dzięki przebudowie ul. Ceramiki działający w tym rejonie przedsiębiorca, jeden z największych w mieście, zyska szanse na rozwój. – A to oznacza dla miasta większe podatki, z których będzie można finansować kolejne inwestycje – mówi Krzysztof Turzański.
Prace przy ul. Ceramiki mają potrwać do końca sierpnia. Całość kosztuje ok. 1,1 mln zł, z czego 555 tys. zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.