image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Mysłowicach będący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po przystąpieniu do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 został przekształcony w Dzienny Dom „Senior+” poprzez wykonane prace remontowe pomieszczeń oraz zakup wyposażenia. Całkowita wartość projektu wyniosła 299 970 zł z tego dotacja 239 976 zł.

W siedzibie ośrodka, 4 lutego br. nastąpiło uroczyste otwarcie ośrodka z udziałem Pani Izabeli Nowak – Dyrektor MOPS, Dariusza Wójtowicza – Prezydenta Mysłowic, Ewy Kołodziej – Poseł na Sejm RP oraz Mieczysława Mikuły – Przewodniczącego MRS.

W trakcie remontu dostosowano parter budynku. Zmiana w stosunku do stanu poprzedniego polega na zaadaptowaniu pomieszczenia suszarni na pokój pielęgniarski, pokój terapeutyczny zmienił funkcje na pokój aktywności ruchowej, część terapeutyczna wraz z kącikiem komputerowym została przeniesiona do pokoju klubowego. Ponadto, budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dzięki pracom remontowym zostało zwiększone bezpieczeństwo pensjonariuszy poprzez wymianę części istniejących drzwi wewnętrznych oraz poszerzenie otworów drzwiowych, zabezpieczenie ścian i stropów do klasy odporności ogniowej REI60 poprzez skucie istniejących tynków sufitu oraz montaż płyt ognioodpornych, zabezpieczono ściany i stropy drewniane werandy preparatem do granicy nierozprzestrzeniania się ognia, wykonano hydrant wewnętrzny, wykonano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przy wejściu do budynku. Na zewnątrz budynku wykonano podjazd dla osób na wózku inwalidzkim, drzwi do budynku zostały poszerzone w celu likwidacji barier.

Po remoncie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach powstały z przekształcenia Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” – Dzienny Dom „Senior+” rozpocznie swoją działalność. Jest to miejsce przeznaczone dla mieszkańców Mysłowic, którzy są nieaktywni zawodowo w wieku 60+.

Ośrodek zapewnia pobyt w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00, wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja oraz raz w tygodniu podwieczorek, usługi higieniczne, organizację czasu wolnego (zajęcia terapeutyczne), udział w zajęciach usprawniających ruchowo (zajęcia z rehabilitacji), opiekę pielęgniarską, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, jak również wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.