image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

52 miliony złotych unijnego dofinansowania m.in. na ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary – to efekt ekologicznego projektu, którego liderem jest gmina Tarnowskie Góry. 

Dzięki projektowi w na montaż odnawialnych źródeł energii w Tarnowskich Górach będzie do rozdysponowania około 20 mln zł! Oznacza to, że 1000 instalacji pojawi się w 760 tarnogórskich gospodarstwach domowych! W poniedziałek (17 lutego) w ratuszu beneficjenci tego przedsięwzięcia podpisali aneks do zawartej przed dwoma laty umowy.

– Która z naszych gmin nie ma problemu ze smogiem? 70 milionów złotych, w tym 20 milionów dla Tarnowskich Gór, to duży zastrzyk pieniędzy w ochronę środowiska. Dwa lata trwało przygotowanie projektu, ale w końcu się udało. Zawdzięczamy to marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu, który znalazł dodatkowe środki na to zadanie oraz naszym pracownikom, którzy napisali odwołanie, dzięki któremu z ósmego miejsca listy rankingowej przenieśliśmy się na drugie – mówi Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór. 

Projekt, który dzięki decyzji Zarządu Województwa Śląskiego – otrzymał dofinansowanie, realizowany będzie w formule „parasolowej” co oznacza, że gmina będąca beneficjentem środków europejskich jest w tym zadaniu inwestorem, a mieszkańcy będą wnosili jedynie wkład własny. 

Tarnowskie Góry, Tychy i Ożarowice to trzy gminy z terenu Metropolii, które otrzymują dofinansowanie. Ponadto wśród beneficjentów są: Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Ogrodzieniec, Rydułtowy, Buczkowice, Koziegłowy i Kornowac.

Mieszkańcy gmin , którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom. Mieszkańcy zapłacą tylko 30 procent kosztów instalacji

– W Krupskim Młynie mamy 85 procent lasów więc ekologicznie czujemy się bezpiecznie, mamy 3 czujniki stanu powietrza i monitorujemy całą gminę. Organizujemy spływy kajakowe i nazywamy się małą Amazonią więc czyste powietrze jest dla nas priorytetowe a udział w projekcie jest dla nas ważny – mówił podczas dzisiejszego uroczystego spotkania Franciszek Sufa, wójt Krupskiego Młyna. 

Grzegorz Gryt, wójt gminy Lyski dziękował władzom i pracownikom Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach za determinację w działaniu, w skutek czego udało się pozyskać dofinansowanie. – Powietrze nie jest u nas najlepsze i czekamy na to, by jak najwięcej źródeł złej emisji zlikwidować – mówił. 

– To trudny, wielowątkowy projekt, w każdej gminie mający swoją specyfikę, ale odpowiada na potrzeby mieszkańców – podkreślił Tomasz Sadłoń, wójt Psar. 

Od strony technicznej nad przygotowaniem projektu i wykonaniem audytów w gospodarstwach domowych czuwała firma Semper Power. 

– Dzięki Urzędowi Miejskiemu w Tarnowskich Górach, który wziął na siebie ciężar bycia liderem tego zadania, mogliśmy stworzyć tak duży projekt – jeden z największych w Polsce – zaznaczył Krzysztof Lipka, przedstawiciel firmy. 

Wybór projektu do dofinansowania oznacza, że gmina po podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie miała możliwość realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, w którym w pierwszej kolejności wezmą udział mieszkańcy składający deklaracje udziału w projekcie w I kwartale 2018 roku. W projekcie jest obecnie 760 nieruchomości z 1034 instalacjami.

Proces podpisywania umów organizacyjno – finansowych z mieszkańcami już się rozpoczął i potrwaokoło 3 miesiące. W trakcie tego procesu – w razie rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału w projekcie – w kwietniu br. ogłoszony zostanie również nabór uzupełniający.

Na początku marca bieżącego roku ogłoszone zostaną z kolei przetargi na poszczególne instalacje. Wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września i października 2020 roku.

– Zakładamy, że pierwsze prace projektowe ruszą w IV kwartale br. a prace montażowe będą trwały od początku 2021 roku do kwietnia 2022 roku – zapowiada Jarosław Wasążnik, kierownik miejskiego Biura Strategii i Rozwoju Miasta. 

Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków UE, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich wykonawców.

Termin realizacji projektu: 2020-08-30 – 2022-06-30
Wartość całkowita: 69 625 950,78 zł
Koszty kwalifikowane – 62 055 826,00 zł
Dofinansowanie – 52 747 452,10 zł