image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W związku z wysłanymi wezwaniami do złożenia wyjaśnień wątpliwości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że zgodnie z działaniami prewencyjnymi podejmowanymi w całym kraju wstrzymujemy obowiązek osobistego stawiennictwa w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Wyjaśnień można udzielić telefonicznie, za pośrednictwiem środków komunikacji elektronicznej lub po wyznaczonym terminie czasowego ograniczenia funkcjonowania urzędu bez obowiązku poniesienia kary porządkowej.