image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Gliwice, na rok szkolny 2020/2021.

Terminy rekrutacji

Kryteria przyjęć

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Rekrutacja elektroniczna

Ważne w stanie epidemii

Informujemy, że w terminie do 8 kwietnia 2020 r. będzie możliwe dostarczenie papierowego wniosku do placówki, poprzez wykorzystanie skrzynki umieszczonej przy wejściach do placówek oświatowych, przeznaczonej do dostarczania wszelkiej dokumentacji, m.in. związanej z postępowaniem rekrutacyjnym. Możliwe jest także przesłanie dokumentacji na urzędową skrzynkę e-mail placówki pierwszego wyboru drogą mailową lub ePUAPem, w formie skanów lub fotografii dokumentów (z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów w oryginale).

Więcej informacji

Źródło: UM Gliwice