image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla szkół,  które nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Ministerstwo określiło także limity do jakiej wysokości Gminy mogą wnioskować. 

W odpowiedzi na konkurs złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł (zgodnie z limitem) kwota ta pozwoli na zakup 35 laptopów z przeznaczeniem do zdalnej nauki uczniów w obu szkołach podstawowych z terenu Gminy Imielin.

Laptopy  już dziś dodarły do Urzędu i niezwłocznie  zostaną przekazane do szkół.

Źródło: UM Imielin