image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Cztery warte w sumie 17 mln zł umowy z wykonawcami prac związanych z inwestycją „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” podpisał burmistrz Tarnowskich Gór. Przypomnimy – wartość całego zadania to ponad 57 mln zł – z czego 48 mln stanowi przyznane gminie dofinansowanie Unii Europejskiej. Główne cele inwestycji to połączenie trasami rowerowymi dzielnic z centrum miasta oraz zachęcenie kierowców do pozostawienia auta w centrum przesiadkowym i skorzystania z komunikacji miejskiej.

Projekt wykonany będzie w systemie zaprojektuj – wybuduj. Teraz wykonawcy mają rok na zaprojektowanie robót, a nastepnie przystąpią do prac. Z infrastrukury będziemy mogli skorzystać najpóźniej w połowie 2023 roku.

Projekt przewiduje budowę przy dworcu kolejowym centrum przesiadkowego z parkingiem typu „park&ride” na około 200 samochodów, stanowiska „kiss&ride” z postojem do jednej minuty, ale także zatoką autobusową z jezdniami manewrowymi, miejscami postojowymi dla elektrycznych samochodów osobowych wraz ze stacjami szybkiego ładowania. Ponadto w ramach zadanie powstanie ponad 25 km dróg rowerowych łączących największe dzielnice miasta z centrum.

W ramach prac rewitalizacji zostanie poddany obszar miasta o wielkości 2,4 h pomiędzy Halą Targową, a dworcem PKP. W planie jest także budowa 145-metrowego tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w rejonie ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Lasowickiej. Wszystkie przedsięwzięcia maj być zgodne ze standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Samo centrum przesiadkowe zintegruje 4 środki transportu w Tarnowskich Górach: autobus, pociąg, samochód i rower. Zadanie wpisuje się w program ochrony powietrza dla terenów województwa śląskiego i jest wypadkową przeprowadzanych konsultacji społecznych i oczekiwań mieszkańców.

Źródło: UM Tarnowskie Góry