image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W trosce o zdrowie klientów i pracowników PSZOKu, w związku ze stanem epidemii, ustala się szczególne zasady obowiązujące na terenie PSZOKu od dnia 05.05.2020 do odwołania.

  1. Każda osoba zamierzająca korzystac z PSZOKu zobowiązana jest posiadać i stosować osłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe.
  2. Minimalna odległość między osobami przebywającymi w PSZOKu wynosi 2 metry.
  3. Osoba dostarczająca odpady winna posiadać przy sobie dowód ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Bobrowniki.
  4. Prosimy o ograniczenie ilości osób przybywających w PSZOKu do niezbędnego minimum, wynikającego z potrzeby rozładunku odpadów.
  5. W jednym czasie na terenie PSZOKu może znajdować się 1 pojazd i nie więcej niż 2 osoby dostarczające odpady.
  6. Odpady dostarczane do PSZOKu muszą być posortowane. Nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie PSZOKu.
  7. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych pracowników PSZOKu.

Apelujemy o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOKu w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.

Źródło: UG Bobrowniki